Jāņa Bieriņa balva


Jāņa Bieriņa piemiņas fonds (JBPF) pastāv, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas. Jāņa Bieriņa mantojuma izpildītājs B. Rubess ar juristu A. Zuti nodeva Latviešu fondam apsaimniekošanai JBPF līdzekļus.

Ievērojot ilggadīgā JG redaktora vēlēšanos, gadskārtēja balva tiks piešķirta „kādam trimdas latviešu kultūras darbiniekam vai trimdas latviešu kultūras organizācijai vai pasākumam par paveiktu darbu vai uzsāktu projektu latviešu valodas pētniecībā, žurnālistikā, mūzikā, literatūrā, teātŗa mākslā, jaunatnes audzināšanā vai tamlīdzīgi.” 


Par Jāni Bieriņu un Fonda dibināšanu: http://jaunagaita.net/jg165/ JG165_Bierins.htm

 

1. http://jaunagaita.net/jg209/ JG209_Maksina.htm   Pirmā Vizmai Maksiņai 1997. gadā

 

2. http://jaunagaita.net/jg212/ JG212_Dreifelds.htm Otrā Jurim Dreifeldam 1998. g.

 

 

4. http://jaunagaita.net/jg220/ JG220_Smidchens.htm Ceturtā Guntim Šmidchenam 2000. g.

 

5. http://jaunagaita.net/jg224/ JG224_Cakuls.htm Piektā Valteram Nolledorfam 2001. g.

 

6. http://jaunagaita.net/jg228/ JG228_Cedrins.htm Sestā Pēterim Cedriņam 2002. g.

 

7. http://jaunagaita.net/jg232/ JG232_JBPF.htm Septītā LATV vadītājiem, Jānim Valdmanim un Nikolajam Ozoliņam 2003. g.

 

8. http://jaunagaita.net/jg237/ JG237_Gulena.htm Astotā Mārai Gulēnai 2004. g.

 

9. http://jaunagaita.net/jg241/ JG241_Hinkle.htm Devītā Maijai Hinkle 2005. g.

 

10. http://jaunagaita.net/jg245/ JG245_JBPF-balva.htm Desmitā Elisai Freimanei 2006. g.

 

11. http://jaunagaita.net/jg249/ JG249_JBPF-SML.htm Vienpadsmitā Sarmai Muižniecei Liepiņai 2007. g.

 

12. http://jaunagaita.net/jg257/ JG257_JBPF.htm Divpadsmitā Baibai Bredovskai 2009. g. [2008. g. nepiešķir]

 

13. http://jaunagaita.net/jg261/ JG261_INTERVIJA-Zagarins.htm Trīspadsmitā Jurim Žagariņam 2010.g.

 

14. http://jaunagaita.net/jg265/ JG265_VitaGaike.htm Četrpadsmitā Vitai Gaiķei 2011. g.

 

15. http://jaunagaita.net/jg270/ JG270_Ejupe.htm Piecpadsmitā Līgai Ejupei 2012. g.

 

16. Sešpadsmitā Kristīnei Stivriņai - Saulaine/Toronto  2013. g

 

17.  Septiņpadsmitā Mārai Simsonei - Toronto 2014. g.

 

18. http://jaunagaita.net/jg282/ JG282_JGFB.htm#sthash. iJ5rWjxj.dpbs Astoņpadsmitā  Andrai Zommerei 2015. g.

 

19. Deviņpadsmitā Jānim Mateusam 2016. g.

 

20. Divdesmitā Krisītei Skarei, 2017. gadā


21. Divdesmit pirmā Selgai Apsei, 2018. gadā