Publicitāte


LF12M42 - Pirmais 3x3 gimeņu saiets Īrijā

3x3 nometne Īrijā pirmoreiz
07.11.2012

Pēc Līgas Rupertes vārdiem, "3x3 nozīme latviskās identitātes, kultūras un sabiedrības veicināšanā ir ļoti liela. Jo lielāka tā ir Īrijā, kur latvieši varbūt tikai vēl sāk apzināties lielo darbu ko prasa latvietības saglabāšana ārpus Latvijas. 3x3 viņiem var pierādit, ka latvietība ir neatsverama vērtība viņu dzīvēs, ka kopā būšana un mācīšanās vienam no otra dod spēku un pamatu un ka latvietības kopšanā ieguldītais darbs un līdzekļi dod gandarījum, ko citādi neiegūt."

Lasīt vairāk ...

Kategorijas
LF12M42 - Pirmais 3x3 gimeņu saiets Īrijā (1)
Arhīvs
2017 (01)2012 (02)