Mūsu darbi


113080

Jauna vadība Latviešu Fondam
27.10.2011


Valdis Bērziņš atklāja sapulci. Viņš dzīvo Latvijā un ir vadījis LF pēdējos sešus gadus, kas ir noteiktais maksimums nepārtrauktam darbam padomē. Dzīvojot Latvijā viņam bijušas iespējas pārstāvēt LF un uzturēt sakarus ar Vītolu Fondu, kā pārraudzībā LF ir nodevis Kārļa Irbīša stipendiju. LF vēl joprojām apsaimnieko Jāņa Bieriņa piemiņas fondu. Gadskārtējās balvas saņēmēja 2011. g. bija Vita Gaiķe. Vēl joprojām aktīvi ir 14 projekti, kas saņēmuši LF atbalstu, 8 no tiem Latvijā. Arī Tijai Kārklei, kasierei un biedrzinei, LF nokalpoti 6 gadi. Viņa ar Rasmas Kariņas palīdzību atstāj LF labā kārtībā. Ir nokārtotas atskaites Mičigenas Štatam, kur LF ir inkorporēts, un IRS.  Sadarbībā  ar LaPa (Latvieši Pasaulē muzejs un pētniecības centrs) un ALA veidojas LF arhīvs pie Latvijas valsts arhīva. Ieteicams būtu pieņemt daļēja laika darbinieku, kas palīdzētu vest kases grāmatas un turēt aktuālu mājas lapu.  Pagājušā gadā darbojās vairākas komisijas. Nolasīja Voldemāra Gulēna iesūtīto LF nākotnes izvērtējumu. Andris Padegs iepazīstināja ar ieguldījumu komisijas darbu, kas bijis sekmīgāks par S&P 500 indeksa rezultātiem. Pagājušā gadā darbojies viņš pats un Valdis Kārklis un viņš ieteica pieņemt vēl trešo personu, Brigitu Rumpēteri. Galīgo lēmumu atstāja padomes ziņā. Statūtu komisija vēl nebija darbu beigusi un pārrunas atlika uz vienu gadu, kad statūti būtu izskatīti un par maiņām būtu jābalso.

Revīzijas komisija, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Janis Plostnieks un Zinta Pone darbību izskatījuši un pieņēmuši .

No jauna padomē ievēlētas Kristīna Sīmane-Laimiņa un Ilze Pētersone, pārējie padomes locekļi patur savas vietas: Alfs Bērztīss, Aija Mazsīle, Ints Dzelzgalvis, un Kristīne Bērziņa. Nākamā dienā padome konstruējās un izvirzīja Kristīnu Sīmani-Laimiņu par priekšsēdi. Revīzijas komisijā Ligita Krūmkalna, Jānis Plostnieks un Rūdolfs Bērziņš.

Interesantākais moments vienmēr ir paziņojums par projektiem, kam LF dalībnieki ir novēlējuši atbalstu. Šoreiz četri projekti saņēma pilnu pieprasīto summu: TILTS teātra viesizrāžu turneja ($4 650); Latvijas Okupācijas muzeja videoliecību projekts ($5 075); Gaŗezera nometnes rajona remonts ($10 000); Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai 120 ($10 000). Pilnsapulcē nepieminēti, bet LF apkārtrakstā publicēti bija mazie projekti (līdz $3 000) – Dokumentālfilmai par Baltijas Ceļu „1989” $3 000; Annas Žīgures grāmatas izdošanai „Viņi. Svešos Pagalmos” $2 700; liecību vākšanai par latviešu koloniju „Vārpa” Brazīlijā $2970; Eiropas vasaras skolai $2 000.

Divās darba grupās tika apskatīta projektu izvēle un NNN. Kā to norāda šī gada projektu balsojums, atbalstu gūst dzīvi sarīkojumi latviešu centros. Ar mazajiem projektiem varētu atsākt „sēklas naudas” principu, jaunam projektam, kas tad pats varētu turpināties. Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai bija izgatavota programma ar sarīkojumiem visā 2012. gada garumā. Pēc Filadelfijas parauga  varētu rosināt darbību arī citās vietās, kam palīdzētu plānotais DVD disks aprakstot LF darbību.

NNN pilns nosaukums ir „nedēļas nogale nākotnei” un to der palaikam atgādināt. Tās mērķis ir piesaistīt publiku, informēt par LF un dot iemeslus kāpēc iestāties. Svarīga ir iepriekšēja informācija ar pilnīgu vakara programmu un sakarību ar LF. Var ari pieslēgties citam pasākumam - kongresam, izrādei, koncertam.

Nākamgad mazajiem projektiem līdz $2 000 atvēlēti $10 000, un lielajiem līdz $10 000 atvēlēti $10 000. Ja ekonomiskā situācija uzlabosies, tad padome varēs piešķirt vēl $10 000 (kopā līdz $30 000).  Pilnsapulce 2012. gadā paredzēta pēdējā septembra nedēļas nogalē (29./30 septembrī) Filadelfijā.

Arī šoreiz pēc vakariņām bija literāra programma, kur piedalījās gan labi pazīstami gan jauni talanti pirmo reizi LF sarīkojumā. Savus un citu rakstnieku darbus lasīja Rita Gāle, Jānis Krēsliņš, Līga Balode, Alfs Bērztīss un Modris Mednis.  

Visbeidzot pateicības Valdim Bērziņam un Tijai Kārklei par darbu LF un Bērziņa pateicība visiem par LF atbalstu. Viņš joprojām paliks LF pārstāvis Latvijā.  Pateicība mājiniekiem Baibai un Marģeram Pinnim par garšīgām maltītēm, gādību un palīdzību tālumniekiem.

Anita Liepiņa

Fotografija: LF jaunā padome ar palīgiem.  No kreisās, priekšā - Aija Mazsīle, Tija Kārkle. Otrā rindā - Ints Dzelzgalvis, Andris Padegs, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, Alfs Bērztīss. Iztrūkst - Kristīne Bērziņa, Ilze Pētersone.
      Atpakaļ