Mūsu darbi


2006

Latviešu Fonds Vēl Turas
20.12.2006

Latviešu Fonda (LF) gadskārtējā pilnsapulce notika 2006. gada 21. oktobrī Klīvlandes Apvienotās ev.-lut. draudzes nama telpās, Leikvudā, Ohaijo. Atklājot pilnsapulci, LF padomes priekšsēža vietnieks Valdis Bērziņš sveica sanākušos un pateicās klīvlandiešiem par pretimnākšanu un atbalstu sanāksmes sarīkošanā. Viņš novēlēja visiem vienprātību LF nākotnes jautājumu atrisināšanā.

Lasīt vairāk ...


Latviešu fonda 35 jubileja
12.01.2006

2005.g.12.novembrī Latviešu fonda biedri pirmo reizi pulcējās Eiropas kontinentā, Latviešu biedrības namā Rīgā. Fonda gada sapulcē piedalījās ne tikai biedri, kas tagad dzīvo Rīgā, bet bija arī vairāki, kas ciemojas Rīgā. Uz sapulci atnāca 30 biedru kuriem ari bija pilnvaras. Kopā sanāca 231 balsis. Latviešu fonda gada sapulcei bija tomēr konkurence – tanī pašā dienā Biedrības namā Jaunais laiks rīkoja savu lielo sapulci un daži biedri neieradās uz Fonda gada sapulci, jo piedalījās Jaunā laika sapulcē.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2020 (01)2017 (01)2012 (01)2011 (02)2010 (01)2009 (02)2007 (03)2006 (02)2005 (02)