Mūsu darbi


113074

Latviešu Fonda arhīva digitalizēšanas projekts
27.10.2011


Sadarbībā ar topošo muzeju un pētniecības centru „Latvieši Pasaulē” 2011. gadā ir uzsākts Latviešu fonda arhīva digitalizēšanas projekts. Tā ietvaros vienkopus tiks apzinātas un digitalizētas liecības, kas saistītas ar Latviešu Fonda darbību un vēsturi 40 gadu garumā. Tā kā Latviešu fonda valdes sēdes allaž noturētas dažādās vietās un fondam nav sava patstāvīga biroja, materiāli tā pastāvēšanas laikā nav krāti vienkopus, bet atrodas pie esošiem un bijušiem valdes locekļiem. Sadarbības projekta ietvaros dažādie dokumenti - vēstules, apkārtraksti, protokoli, atbalstīto projektu pieteikumi un rezultāti u.c. - tiks digitalizēti, informāciju ievadot ALAIDD datu bāzē (www.alaidd.org). ALAIDD datu bāze, kas ir ALA Kultūras nozares sponsorēts projekts, ir pieejama ikvienam interesentam un tajā būs iespējams iegūt informāciju par Latviešu Fonda darbību, kopš tā dibināšanas 1970.gadā. Pēc digitālās apstrādes Latviešu Fonda arhīva materiālus paredzēts glabāt gan topošā muzeja „Latvieši pasaulē” krājumā, gan nodot Latvijas vēstures arhīvam. Iecerēts, ka sadarbības projekts, kura īstenošana ilgs vairākus gadus, noslēgsies ar izstādi par Latviešu Fonda darbību un vēsturi.

Sagatavoja Ieva Vītola, projekta vadītāja

LF arhīva materiālos var ieskatīties ALAIDD mājas lapā šeit

Apskatieties Latviešu Fonda pirmo apkārtrakstu! 1970. g. 11. oktorbrī Kalamazū, LF dibinātājs Valdis Muižnieks rakstīja, "Ja ar visu kopīgi veikto darbu izdodas Fonda ieceres, un dalībnieku skaits kļūst liels, ar laiku ir iespējams izveidot bāzi latviešu kultūras pasākumiem, kas spēs darboties paaudzēm ilgi. Pat tad, kad vēl nezināmā brīdī latvietis būs atkal kungs pats savā zemē, mūsu uzkrātā bāze kultūras pasākumiem var būt ļoti noderīga."


 
      Atpakaļ