Padome
 Latviešu Fonda padome virtuālajā Tautas tērpu gājienā 

2020. gada pavasarī   Renāte Kenney
Padomes priekšsēde
lfpriekssedis@gmail.com
     
  Mārīte Krūze
Vicepriekšsēde
lfvice1@gmail.com
     
  Elizabete Ludvika
Aktīvo projektu lietvede
lfvietnieks@gmail.com
     

  Mārtiņš Hildebrants
Projektu lietvedis
pieteikumi@gmail.com
     

  Katrīna Pipaste
Kasiere
lfkasieris@gmail.com
     

  Rita Grendze
Sekretāre
lfsekretars@gmail.com
     
    Padomes palīgi
     

 

 

     
  Valdis Bērziņš
LF pārstāvis Latvijā
lfparstavis@gmail.com
     

  Ilze Pētersone
Sabiedrisko attiecību komisija
lfsabat@gmail.com
     

  Brigita Rumpētere
Ieguldījumu komisija
lfieguldijumi@gmail.com
     
    Padomdevēju komisija
     

  Valda Grinberga

     

 

Elisa Freimane

     

  Sandra Kronīte -  Sīpola
     
    Revidenti
     

  Laura Ramane
lfrevidents1@gmail.com
     
  Diāna Kārkliņa
lfrevidents4@gmail.com 
     

  Andrejs Dumpis
lfrevidents@gmail.com