Projekti 1970-2020


111996

LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II
04.05.2020


Kā gudrības krājums, latviešu dainas ir tik dziļas, vērtīgas un skaistas, ka tām vajag nostāties blakus rietumu pasaules klasiskai literatūrai. Tas ir iespējams tikai, ja tās ir pieejamas angļu valodā nevis tulkojumā bet izjustā pārlikumā. Latviešu sabiedrība ir atbalstijusi šīs autores iepriekšējo veikumu (Volume I), to izpērkot četros mēnēšos. Šis sējums papildinās pirmo ar 600+ dainām ar skaidrojumiem angliski.
 
 

600+ dainas ir sakārtotas 14 nodaļās un katrai dainai ir pievienots īss skaidrojums angļu valodā, tā padarot tās saprotamākas sveštautiešiem.Šīs grāmatas pirmā daļa, kura iznāca 2018. g. vasarā, tika izpirkta četros mēnešos un piedzīvoja otro izdevumu, jo ir ļoti piemērota kā dāvana angliski runājošajai sabiedrībai. 


Grāmata būs iesieta audekla vākos ar krāsainām ilustrācijām un dziesmām ar notīm. 

 
      Atpakaļ