Projekti 1970-2020


LF12L01 - Trimda dimd!
01.06.2012Projektu pieteica:  Māra Vija Pelēce

Projektu atbalsta:  Alnis Cers, Ilze Garoza, Kārlis Streips

Projekta budžets: $9,000
Pieprasījums no LF: $4,000

Par pieteicēju

     Video producēšana ir mana profesija, 2000. g. nobeidzu Čikāgas Mākslas Institūtu ar maģistratūru. Esmu divas pilnmetrāža filmas izpildijusi un vairākas īsfilmas. Pārzinu technisko, kā arī konceptuālās pieejas filmēšanā. Esmu producējusi darbus vairākiem NVO un firmām, arī piestrādājusi pie projektiem Minesotas Sabiedrisko televīzijas raidījumiem. Ir pieredze projektu izplatīšanā tīmeklī, sasniedzot mērķauditorijas.

Projekta apraksts un mērķi

     Veidosim video esejas, kuŗas raidīsim tīmeklī sērijās. Intervijas un sīžeti tiks realizēti sadarbībā ar Mārtiņu Sīmani, kuŗš ir muzicējis 30 gadus latviešu grupās. Vēlāmies sākt ar ne mazāk par sešiem sižetiem, katrs ap 10 minūtes gaŗumā, kopā stunda. Tēmas iedziļināsies komponistu un mūzīķu ieskatos un ierakstu procesos, iztirzājot koncepcijas dziesmām, un dialogu, kas veidojās ar publiku: kā tie uzturēja sabiedrību, un kā sabiedrība arī ietekmēja viņus. 
     Rezultāts: Plaši pieejama videotēka ar saistošiem ieskatiem mūsu mūzikas vēsturē un mūziķos. Kombinēsim archīvmateriālus ar mūsdienu intervijām, lai panāktu informatīvus, reizē vizuāli dzejiskus pārskatus. Tīmeklis ir visefektīgākais forums projektam. Sižeti arī sakopjami DVD formatā.
     Mērķis - uzglabāt trimdas mūzikas unikalitātes. Vai Ziemēļamerikā vai Īrijā, arvien paužam mūsu tautas identītāti. Pasaules latviešu vēsture un tagatne ir sataustāma mūsu mūzīkā. Mērķauditorija ir nākamās paaudzes, lai arī ceram kautko svaigu parādīt tiem, kas pazīst šo mūziku. Projekts varētu interesēt tos, kam interesē kūltūra vispār—subtitrēsim angliski, lai būtu pieejamas plašākai publikai.

Projekta atsauksmes

Alnis Cers, Kvalitātes nodrošināšanas menedžeris, Chicago Mercantile Exchange Group

     Mārtiņš un Māra abi ir latvieši, kuri nopelnījuši uzslavu katrs savā mākslas ievirzē.  Mārtiņš kā mūziķis un datorgrafiķis; Māra – video producente.  Abi veiksmīgi darbojušies visās projektu fāzēs no koncepcijas līdz īstenošanai un nebaidās nedz no sīkiem precīziem darbiņiem, nedz liela mēroga atbildībām. 
     Nepazīstu nevienu latviešu ģimeni Amerikā, kuras mājā nav skanējis trimdā radīta mūzika.  Runājot par populāro mūziku vien nāk prātā – Trīs no Pārdaugavas, Dzintars, Čikāgas Piecīši, Larisa, Miķelis Akerbergs, Frikadeļu Zupa, Andres El Leton, Akacis, Arvīds un Mūrsitēji, Alis P, Alva, Bob & the Latvians.  Ballēs deju mūziku gādājuši – Ilmārs Dzenis, Runči, Atmiņas, Los Pintos un Adam Zahl.
Tas viss norāda uz faktu, ka šī mūzika ir vienojusi un saistījusi trimdas latviešu sabiedrību. Projekta nozīme ir pacelt šī tēmata vēsturisko nozīmi un reizē dot mūsdienīgu ieskatu.

Ilze Garoza, ALAs Attīstības projektu vadītāja

     Māra Pelēce ir viena no ļoti retajām ASV trimdas sabiedrības dokumentētājām žanrā, kas uzrunā cilvēkus gan caur stāstu, gan skaņu, gan attēlu. Savās dokumentālajās filmās Māra uzdrošinās risināt sarežģītus jautājumus, dokumentējot trimdas latviešu sabiedrības pieredzi, sajūtas un arī dziļi personīgus pārdzīvojumus. Caur saviem darbiem viņa palīdz latviešiem Latvijā un pasaulē (kā arī nelatviešiem) iepazīties ar šo latviešu sabiedrības un Latvijas vēstures daļu, par ko zināms tik ļoti maz. Esmu pārliecināta, ka Māras darbi ne tikai palīdz latviešiem iepazīt labāk pašiem sevi, bet arī palīdzēs mazināt plaisu starp latviešiem Latvijā un pasaulē.
     Latviešu laiks trimdā līdz šim ir maz pētīts un dokumentēts, tāpēc es apsveicu katru jaunu projektu, kas cenšas aizpildīt informācijas trūkumu par šo nozīmīgo posmu Latvijas vesturē, un tuvināt Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kultūrtelpas.

Kārlis Streips, žurnālists

     Projekta pieteicēju Mārtiņu Sīmani esmu pazinis ļoti sen kā mūziķi. Viņš kopā ar kolēģi vēlas veidot filmu sēriju par latviešu mūziķiem un tās izvietot interneta vidē. Manuprāt, ļoti labs projekts, jo tas modernā veidā saglabās latviešu kultūras mūsdienīgākās izpausmes. Absolūti katra iespēja tā darīt ir apsveicama, piedevām šajā konkrētajā procesā cilvēki ne vien uzzinās par mūziku kā tādu, bet arī par mūziķiem, tajā skaitā arī demonstrējot to, ka latviešu mūziķi ir darbojušies visdažādākajos žanros, ne tikai ar tautas dziesmām un šlāgeriem. Ar lielu interesi gaidīšu redzēt, kādas tad filmas sanāk.
      Atpakaļ