Projekti 1970-2020


2012

LF11M07 - Okupācijas muzejā prezentēs LF atbalstītu projektu, A. Žīgures grāmatu “Viņi. Svešos pagalmos”
16.11.2012

Trešdien, 14. novembrī muzeja pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7, notika rakstnieces Annas Velēdas Žīgures grāmatas “Viņi. Svešos pagalmos” prezentācija. Latviešu Fonds atbalstīja grāmatas izdošanu 2011. gada projekta konkursā.

Lasīt vairāk ...


3x3 nometne Īrijā pirmoreiz
07.11.2012

Pēc Līgas Rupertes vārdiem, "3x3 nozīme latviskās identitātes, kultūras un sabiedrības veicināšanā ir ļoti liela. Jo lielāka tā ir Īrijā, kur latvieši varbūt tikai vēl sāk apzināties lielo darbu ko prasa latvietības saglabāšana ārpus Latvijas. 3x3 viņiem var pierādit, ka latvietība ir neatsverama vērtība viņu dzīvēs, ka kopā būšana un mācīšanās vienam no otra dod spēku un pamatu un ka latvietības kopšanā ieguldītais darbs un līdzekļi dod gandarījum, ko citādi neiegūt."

Lasīt vairāk ...


Izrādes Gūsteknis pilī rīkotāji pateicas Latviešu Fonda dalībniekiem par atbalstu
07.11.2012

TILTA rīkotā Ziemeļamerikas turneja ar Raimonda Staprāna lugu "Gūsteknis pilī" Dailes teātra izpildījumā un Marča Voldiņa vadībā ir sekmīgi nobeigta. Šī turneja iekļāva 14 latviešu centrus Ziemeļamerikā, un to noskatījās 1283 skatītāji. Ņemot vērā apciemoto latviešu centru un aktieru skaitus, šī bija viena no plašākām turnejām, ko TILTS pēdējā laikā ir rīkojis. Turneja saistījās ar nozīmīgu finansiālu risku, un tā bija iespējama tikai ar atbalstu no Amerikas Latviešu apvienības, Latviešu Fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda.

Lasīt vairāk ...


Okupācijas mūzeja darbinieku ekspedīcija pie Amerikas latviešiem
06.11.2012

Šovasar jūlijā Latvijas Okupācijas mūzeja darbinieki – vēsturniece Lelde Neimane un video operātors Aivars Reinholds devās ekspedīcijā uz ASV vidieni, lai video lentē ierakstītu tur dzīvojošo tautiešu dzīvesstāstus. Tā bija jau trešā šāda veida ekspedīcija, kuŗu mūzeja darbinieki varēja veikt, pateicoties Latviešu fonda financiālajam atbalstam.

Lasīt vairāk ...


LF11L08 - Teatra viesturnejas jaunumi
04.09.2012

Dailes Teātra viesturneja Ziemeļamerikā 2012. gadā ar Raimonda Staprāna lugu "Gūsteknis Pilī". Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība ""TILTS"" sadarbībā ar Latviešu Fondu, Amerikas Latviešu Apvienību, un izrādes vietējām organizācijām.

Lasīt vairāk ...


LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā 2014. g. Hamiltonā Tautas Deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ"
08.06.2012

Latviešu tauta un tās kultūra ir bijusi neatņemama daļa no multikulturālās vides Kanādā, īpaši Toronto un tās apkārtnē, kur vienuviet ir koncentrējušies visvairāk latviešu ārpus Latvijas. Dziesmu un deju svētku Deju lieluzvedums - tā ir iespēja visiem apmeklētājiem sekot līdzi un izbaudīt latviešu tautas deju krāšņumu un latvisko kultūras mantojumu, kas ir saglabāts un turpināts izkopt ārpus Latvijas pēdējo 60 gadu garumā. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā ir vienīgais kulturālas nozīmes pasākums Kanādā, kas vieno kopā vairākus tūkstošus latviešus un latviešu izcelsmes skatītājus un dalībniekus ne tikai no Kanādas, bet kā pieredze rāda, arī no ASV, Latvijas, Lielbritānijas, Īrijas un citām valstīm, kurās tiek uzturēta latviešu kultūra un tās mantojums.

Lasīt vairāk ...


LF12L01 - Trimda dimd!
01.06.2012

Ir izteiciens, ka katrs latvietis ir vai nu dziedātājs vai dejotājs. Komponistu un mūzīķu mums arī nav maz — tomēr dokumentācija ir trūcīga. Varbūt tieši tāpēc, ka mūzīķi bijuši tik cieša sastāvdaļa no mūsu trimdas kopējās “esmes”. Katrs mūzīķis savā vidē, savā paaudzē un laikmetā, smēla no latviskās un vietējās kultūras, lai veidotu kautko unikālu. Ilmārs Dzenis dziedāja šlāgerus aranžējot ar “country” stila “pedal steel” ģitāru; Arvīds un Mūrsitēji britu pank stilā iekļāva latvisko; Frikadeļu zupa grupa krustoja latvisku mūziku ar “bluegrass”. Ir nepieciešami stāstus par mūzīķu mijiedarbību ar plašāko latviešu sabiedrību laikus ierakstīt, lai uzglabātos pasaules latviešu tautas mantojumi mūzikā.

Lasīt vairāk ...


LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana
01.05.2012

Projekts ir atbalstāms, jo tas popularizēs LF atbalstītās ekspedīcijas rezultātus, padarot tos pieejamus plašākai sabiedrībai. Ekspedīcijā intervēti gan „Palmas” sākuma laiku pēdējie aculiecinieki, gan Brazīlijā dzimušie latviešu pēcnācēji un trimdas latvieši, kuri ieradās Brazīlija pēc Otrā pasaules kara. Intervijas profesionāli uzfilmēja Vides Filmu Studijas operators – materiāls ir ne tikai saturiski aizraujošs, bet arī vizuāli saistošs. Šo cilvēku pieredze, „kaļot laimi” svešā zemē joprojām ir aktuāla gan latviešiem Latvijā, gan ārzemēs. Filmas pamatjautājums - kā bijis iespējams svešajā vidē gandrīz 100 gadu garumā saglabāt latviskumu – valodu, tradīcijas, arhitektūru, amatniecību, ēdienu gatavošanas kultūru un mentalitāti. Filma atainos arī demogrāfiskās un kulturālās izmaiņas Vārpā, atklās ieceļotāju pēcnācēju latviskās identitātes pārveidošanos, parādot pakāpenisko asimilācijas procesu.

Lasīt vairāk ...


LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs
01.05.2012

Pirmoreiz Latvijā plaši un daudzpusīgi tiks atainota trimdas māksla, pētījumā dodot tās kopskatu no Eiropas līdz ASV un Austrālijai, kas ietver laikaposmu no 1945.gada līdz mūsdienām. Lasītājs katalogā, kas ietver ne tikai ievada tekstus, bet arī mākslinieku biogrāfijas, bibliogrāfiju un notikumu (māksla un politika) hronoloģiju, atradīs nozīmīgu informāciju par latviešu mākslu dažādās pasaules malās. Projekta būtība atbilst visām augstāk minētajām LF kategorijām un līdz ar to īsteno mērķi, kas saistās ar radošu un padziļinātu latviešu kultūras izpēti, kopīgu sakņu un saikņu meklēšanu trimdas un dzimtenes mākslā. Kataloga mērķis ‑ latvieša radošo spēju un talanta apliecinājums, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.

Lasīt vairāk ...


LF12M01 - Runā Rīga (Mobile App)
01.05.2012

“Runā Rīga” mobīlā interneta ceļvedis: būs pieejams mobīlos telefonos, un internetā. Aplikācija piedāvās individuālas pastaigas personisku, dzīvu video gidu pavadījumā pa mūsdienu un vēsturiskajām Rīgas takām – vai tā būtu Centra architektūras taka; pastaiga pa Torņkalnu ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu; mūsdienīgās latviešu mūzikas taka ar Kristapu Krēsliņu; Rīdzenes upes gultne vai Bermontiešu cīņas vietas.

Lasīt vairāk ...


LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā
01.05.2012

3x3 nometņu 30 gadu pieredze un dzīvotspēja daudzās pasaules valstīs ir pierādījusi tās efektivitāti latviskas izglītības papildināšanā un veicināšanā.

Lasīt vairāk ...


LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana
01.05.2012

Projekts ir atbalstāms, jo tas popularizēs LF atbalstītās ekspedīcijas rezultātus, padarot tos pieejamus plašākai sabiedrībai. Ekspedīcijā intervēti gan „Palmas” sākuma laiku pēdējie aculiecinieki, gan Brazīlijā dzimušie latviešu pēcnācēji un trimdas latvieši, kuri ieradās Brazīlija pēc Otrā pasaules kara. Intervijas profesionāli uzfilmēja Vides Filmu Studijas operators – materiāls ir ne tikai saturiski aizraujošs, bet arī vizuāli saistošs. Šo cilvēku pieredze, „kaļot laimi” svešā zemē joprojām ir aktuāla gan latviešiem Latvijā, gan ārzemēs. Filmas pamatjautājums - kā bijis iespējams svešajā vidē gandrīz 100 gadu garumā saglabāt latviskumu – valodu, tradīcijas, arhitektūru, amatniecību, ēdienu gatavošanas kultūru un mentalitāti. Filma atainos arī demogrāfiskās un kulturālās izmaiņas Vārpā, atklās ieceļotāju pēcnācēju latviskās identitātes pārveidošanos, parādot pakāpenisko asimilācijas procesu.

Lasīt vairāk ...


LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru Minsterē
01.05.2012

Projekts ir pabalstāms, jo dokumentēs klasiskās trimdas nesavtīgo darbu, kas var darboties kā motivācija nevalstiskas aktivitātes pamatam arī jaunākām, nākamām latviešu paaudzēm.

Lasīt vairāk ...


LF11M12: Liecību vākšana latviešu kolonijā "Vārpa" Brazīlijā
26.04.2012

Pagājušā gada nogalē, kad Rīga bija ietīta pelēkā un drēgnā lietainā laikā, „Latvieši Pasaulē” darbinieki devās uz Brazīliju, lai turpinātu dokumentēt latviešu kopienas Brazīlijā vēsturi un mūsdienu situāciju, komplektējot muzeja krājumu, filmējot un intervējot dažādu paaudžu kopienas pārstāvjus.

Lasīt vairāk ...


Gaŗezera dziesmu spēle "Brīnumu medības"
20.01.2012

Latviešu Fonda atbalstītā dziesmu spēle "Brīnumu medības" iedvesmo Gaŗezera jauniešus saprast teātra garo un krāšņo vēsturi latviešu kultūras dzīvē.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2020 (33)2019 (15)2018 (10)2017 (23)2016 (42)2015 (29)2014 (17)2013 (13)2012 (15)2011 (10)2010 (06)2009 (05)2008 (02)2007 (04)2005 (04)2004 (03)2003 (01)2002 (01)2001 (01)2000 (01)1999 (01)1998 (01)1997 (01)1996 (01)1995 (01)1994 (01)1993 (01)1992 (01)1991 (01)1990 (01)1989 (01)1988 (01)1987 (01)1986 (01)1985 (01)1984 (01)1983 (01)1982 (01)1972 (01)