Projekti 1970-2020


2016

<--  1 2 3 ...  --> 

Projekts LF16M59 „Pastāvīgas ekspozīcijas izveide aktiera Edgara Liepiņa atcerei „Ziemeļu zvaigzne” veiksmīgi realizēts. Zemāk pievienotas fotogrāfijas un RE TV videais sižets no ekspozīcijas atklāšanas
13.10.2016

Lasīt vairāk ...


Projekts LF16M59 „Pastāvīgas ekspozīcijas izveide aktiera Edgara Liepiņa atcerei „Ziemeļu zvaigzne” veiksmīgi realizēts. Zemāk pievienotas fotogrāfijas un RE TV videais sižets no ekspozīcijas atklāšanas
13.10.2016

Lasīt vairāk ...


LF15L09 Viestura Kairiša spēlfilma “Melānijas hronika” 11.10.2016

Filma “Melānijas hronika” kinoteātros Latvijā no  2016. gada 1. novembra



Īpašā akcija!!! LF16L36 Tērvetes trubadūri
15.09.2016

Projekta mērķi: sagatavot ansambļa Tērvetes trubadūru kompaktdisku, kas atspoguļotu un dokumentētu ansambļu darbību. Mērķauditorija ir latviešu mūzikas klausītāju publika.

Lasīt vairāk ...


LF16L36 Tērvetes trubadūri. Īpašās akcijas projekts. 15.09.2016

 Īpašās akcijas ietvaros saziedots:  $300

“Tērvetes trubadūri” ir ansamblis, kas radies latviešu lauku īpašumā Kanādas Tērvetē.  Uz ceļa satikās līgotāji un kopā sāka spēlēt ne tikai līgotnes, bet arī plašāku repertuāru. “ Tērvetes trubadūri” ir divas reizes uzstājušies Kanādas dziesmu svētkos, snieguši trīs valstssvētku atceres programmas, koncertējuši arī citos gadījumos Otavā un Toronto un piedalījušies ar dziesmu Studijas “Lauskas” izdotā tautas mūzikas izlasē “Sviests IV”.  Trubadūri priekšroku dod tautas dziesmai, bet izpilda arī citu latviešu mūziku, ieskaitot dziesmas, kas  atspoguļo trimdas mantojumu.   “Tērvetes trubadūri” ir Andrejs Vītols, Jānis Mateus, Lauma Cenne, Michael Pinsonneault, Eriks Jerumanis, Aleksandrs Spūrmanis un Dace Veinberga.  Kompaktdiska ierakstīšana notiks Montrealā nākamo divu gadu laikā. 

“Kas redzēja Auseklīti?” Tērvetes trubadūru izpildījumā

 Projektu piesaka: Andrejs Vītols, BComm grāds; 2. līmeņa augstākās izglītības institūcijas administrācijas nozarē (Diploma Institutional Administration); komandas vadītājs klientu pakalpojuma departmentā, Kvebekas provinces ieņēmuma dienestā (Revenu Quebec)

Visu mūžu dziedātājs, tautas dziesmu meklētājs, aranžētājs un izpildītājs; ansambļa Tērvetes trubadūru dalībnieks, 20 gadu Montrealas latviešu kora diriģents, virsdiriģents divos Kanādas dziesmu svētkos, Garezera dziesmu dienās un Katskiļu koru nometnē; Montrealas Mērnieku laiku ansambļa dalībnieks.

Projekta mērķi: sagatavot ansambļa Tērvetes trubadūru kompaktdisku, kas atspoguļotu un dokumentētu ansambļu darbību. Mērķauditorija ir latviešu mūzikas klausītāju publika.

Projektu atbalsta: Roberts Klaiše, Latvijas Republikas goda konsuls Kvebekas provincē; Montrealas latviešu organizāciju padomes priekšsēdis. Andreju Vītolu pazīstu no bērnības gadiem, jo uzaugām kopā Montreālas latviešu sabiedrībā. Andrejs ir uzņēmies vairākas vadošās lomas mūsu sabiedriskajā dzīvē, piemēram, “Tērvetes” (draudzes lauku īpašuma) saimnieks, Montreālas Latviešu Organizācijas Padomes priekšnieks, draudzes ērģelnieks, un patreiz – jau vairākus gadus kā Montreālas Sabiedriskā Centra priekšnieks, un jauktā kora “Atbalss” diriģents. Kopā ar iepriekš minētiem vadības talantiem, Andrejs, kā viens no “Tērvetes trubadūru” muzikantiem, ir bagātinājis Montreālas un plašāk - arī Kanādas kulturālo un sabiedrisko dzīvi. Viņam, ar savu pašaizliedzīgu, pacietīgu, diplomātisku, un sirsnīgo pieeju visiem saviem darbiem var uzticēt projektu īstenošanu. “Tērvetes trubadūri” ir ne tikai uzstājušies mūsu svētkos un sarīkojumos, bet ir gan daļa no mūsu identitātes, un ar savu repertuāru un muzikālu sniegumu, izsaka daudz par mūsu kopīgo pieredzi un vertībām. Viņi ir noteikti pelnījuši plašākas sabiedrības atzinību par savu nozīmīgo devumu latviešu muzikālai un sabiedriskai dzīvei. Saglabāt dziesmu garu ar šādu projektu būtu dāvana šai paaudzei un nākamajām.

Andris Ķesteris, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā valdes priekšsēdis. Kā bijušais montreālietis, pazīstu Andreju Vītolu kādus piecdesmit gadus, kopš jaunības dienām.  Daudzus gadus kopā darbojāmies Montreālas latviešu sabiedrībā, jaunatnes organizācijās, polītiskās aktivitātēs un visāda veida sabiedriskās rosmēs. Andreju Vītolu pazīstu kā krietnu latvieti, aktīvu un vienmēr izpalīdzīgu sabiedrisku darbinieku.  Andrejs pildījis daudz uz dažādus amatus, bet līdz sirds dziļumiem visvairāk viņš mīl dziedāšanu, tautas dziesmu un latviešu koru tradīciju. Viņš turpina tēva, diriģenta Daumanta Vītola, pēdās. Andrejs ir mūsu kultūras aizstāvētājs. Jau sen pirms Tērvetes trubadūru oficiālās veidošanās 2008. gadā, Tērvete bija plaši pazīstama kā vieta, kur allaž notika liela dziedāšana un Jāņos varena līgošana, kur kaimiņi viens otru sirsnīgi apdziedāja un visi varēja izdziedāties. Nu Tērvetes dibinātāji aizsaulē, bet sākuma gadu tradīcijas turpinājās.  Tērvetes trubadūru mūzikālais sniegums ir šo laiku mantojums.  

Projektu piesaka: Andrejs Vītols, BComm grāds; 2. līmeņa augstākās izglītības institūcijas administrācijas nozarē (Diploma Institutional Administration); komandas vadītājs klientu pakalpojuma departmentā, Kvebekas provinces ieņēmuma dienestā (Revenu Quebec)




31.07.2016

Lasīt vairāk ...


XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Krustceles mūzikā” (LF16M79)
06.07.2016

Simts jauno mūziķu no Latvijas, Austrijas, Dānijas, Francijas, Lietuvas, Polijas, Šveices, Vācijas un ASV kopīgi mācīsies, muzicēs un izveidos turpmākas sadarbības iespējas

Lasīt vairāk ...


2014. gada Lielie un Mazie projekti 11.04.2016

Lielie projekti 

LF14L11 - "Kas, kas, ko?" spēles lietotne - App. $4,000 

LF14L02 - The Baltic University – adventure and struggle $5,565 

LF14L15 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi) $9,800 

Mazie projekti 

LF14M02 - Astrīdas Jansones grāmata „Pa līkloču ceļiem”-Viena trimdinieka dzīves stāsts $2,000 https://www.valtersunrapa.lv/book/lv.darlinga-likloci.27025.html 

LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "Esi Pats!" $2,000 http://www.esipats.lv/ 

LF14M24 - Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē" $2,000 http://www.mazputnins.lv/ 

LF14M34 - "Latvijas Kultūras kanonā iekļauto literāro darbu pieejamības atvieglošana un aktualizēšana, izdodot tos e-grāmatas formatā" $1,347 http://www.publicetava.lv/e-gr257matas.html 

LF14M04 - Grāmata bērniem par latviešu gleznotājiem “Mula un portrets”; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $575, kopā $1,460 

LF14M29 - LSkK un LGK 11. Lielās nometnes "Mantojums" piemiņas albums; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $475, kopā $1,360 

LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $875, kopā $1,760.



2012. gada projekti 11.04.2016

Lielie projekti:

  • LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā 2014. g. Hamiltonā Tautas Deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ" ($10,000)
  • LF12L01 - Trimda dimd! ($4,000)

Mazie projekti:

  • LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru Minsterē ($2000) Projekts tika slēgts kā neizpildīts 2014. g. aprīlī 
  • LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs ($2,000
  • LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā ($2,000)
  • LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana ($1,600)
  • LF12M01 - Runā Rīga (Mobile App) ($2,000)





 
 


Pateicamies par palīdzību atbalstot LF Īpašās akcijas projektus ar ziedojumu! 24.03.2016

Šogad īpašās akcijas ietvaros aicinājām atbalstīt vienu lielo un trīs mazos projektus.  

Visiem projektiem kopā tika saziedots:  $1,628

 Pateicamies par palīdzību un atbalstu!

 

 

 

 



Īpašā akcija!!! LF16M39 Zanes Pērkones dzejas dziesmu albuma "Rīts" ierakstīšana 07.02.2016

Dziedātāja Zane Pērkone un perkusioniste Minna Koskenlahti izpilda dzejas dziesmas, iedvesmojoties no dzejnieces Ingas Gailes dzejas, to ietērpjot Zanes Pērkones kompozīcijās. Albuma ierakstīšana plānota 2016. gada vasarā Latvijā, sadarbojoties ar skaņu režisoru Ilvaru Jansonu

Ziedots:  $475

Projekta mērķis: Ierakstīt dzejas dziesmu albumu "Rīts" un iepazīstināt klausītājus ar mūziku, kas radusies, iedvesmojoties no Ingas Gailes dzejas. Šīs dziesmas ir emociju pilnas. Tās var nomierināt mazu bērnu un iedvesmot apmulsušo, tās var iepriecināt noskumušo un apstādināt skrejošo.

Par projekta iesniedzēju: Zane Pērkone 2008. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā Latvijas Universitātē. 2015. gadā iegūts bakalaura grāds mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 2015. gada septembra sāktas studijas Sibēliusa Akadēmijas Globālās Mūzikas maģistra programmā. Ir bijusi pieredze kā izpildītājmāksliniecei, gan dziedot jauniešu korī "Kamēr...", gan vēlāk strādājot Latvijas Nacionālās operas korī. Kā soliste piedalījusies 2008. gada Dziesmusvētkos, kā arī 2015. gadā Ziemeļvalstu Dziesmusvētkos. 2015. gada novembrī piedalījusies ASV koncerttūrē kopā ar koklētāju Laimu Jansoni, sadarbojoties ar Latviešu kultūras biedrību "Tilts".

No Latviešu Fonda pieprasa: $ 616 ($292 - audio ierakstu apstrāde; $324 - ierakstu studijas īre klavieru ierakstīšanai). Kopējais budžets:  $1275

Projektu atbalsta: Timo Alakotila, komponists, Sibēliusa Akadēmijas klavieru spēles un kompozīcijas klases skolotājs. Liene Brence, vijolniece, vijoles spēles un ansambļa skolotāja

 

 

 

 

 

 



Īpašā akcija!!! LF16M73 Aizej tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko! Projekts izstādei par latviešu pieredzi pasaulē, identitāti un diasporu: otrais posms.
07.02.2016

Radot izstādi par latviešiem pasaulē un reizē ar Latvijas simtgadi svinēt latviešu dažādību un daudzveidīgās saites ar Latviju. Ekspozīcija tiks veidota kā iesaistošs stāsts par diasporas latviešu identitāti un pieredzi pasaulē. Ekspozīcijas nosaukumā izmantots latviešu tautas pasakas nosaukuma tēls, norādot uz ceļojuma tēmas simbolisko vēsti – ceļa uzsākšanā piespiedu apstākļi un brīvprātīga izvēle mijiedarbojas, ceļš nezināmajā ietver grūtību pārvarēšanu, bet beigās iespējams dziļāk saprast pašam sevi. Izstādi veidosim pārvietojamos konteineros, pasvītrojot migrācijas ideju. Stāstu veidos priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājuma. Izstādes tematiskās līnijas - es, mājas, kopiena. Projekts plānots trīs kārtās. Mazajā projektā piedalīsies Baiba Bela, kultūrvēsturniece Ieva Vītola un vēsturniece Brigita Tamuža. Projekts tiks īstenots Latvijā un tajā izstrādās izstādes saturu identitātes un kopienas tēmām.

Lasīt vairāk ...


Īpašā akcija!!! LF16M77 Sēklu bibliotēkas izveide Latvijā
07.02.2016

Veidot datubāzi par jau esošiem seno šķirņu sēklu lolotāju dārgumiem, apzināt un apsekot sēklu lolotāju kolekcijas, identificējot sēklas – t.i. dokumentējot apbraukāt sēklu lolotāju kolekciju dārzus; Iekārtot, sistematizēt sēklas un datubāzi par sēklu lolotājiem un sēklām, balstoties uz Šveiciešu datu bāzes izstrādni; Saņemt ziedojumos vietējās senās šķirnes, sistematizēt, grāmatot tās, nodrošināt optimālu sēklu žāvēšanu/uzglabāšanu sadarbībā ar Latvijas Gēnu banku - nepieciešama sēklu vadāšana no/uz gēnu banku, sēklu uzglabāšana "sēklu skapī"; Dot sēklas sēklu lolotājiem aprobētā kārtībā. Sēklu bibliotēkas izveides iestrādnes: jau ir: sagatavota, mēbelēta telpa - "Sēklu skapis" Ikšķiles Brīvā skolā; neliels seno šķirņu “starta sēklu kapitāls”; vienošanās ar Šveices sēklu lolotājiem par viņu datu bāzes programmas izmantošanu.

Lasīt vairāk ...


LF16M77 Sēklu bibliotēkas izveide Latvijā. Īpašās akcijas projekts 07.02.2016

 Īpašās akcijas ietvaros saziedots:  $756

Sēklu bibliotēkas mērķis ir iedvesmot Latvijas iedzīvotājus celt godā mūsu senču lolojumu, iedvesmot radīt sēklu bibliotēkas arī citur Latvijā! Jau vairāk novērtēsim senču darbu, arī sēklas un seno dārzeņu šķirnes, jo pārtikušāki mēs kļūsim. Sēklu lolotāju mērķis ir vairot dabas daudzveidību, augu pielāgošanos vietējiem apstākļiem un audzētāja vajadzībām, nodrošināt zemnieku pieeju dažādam sēklu materiālam. Bez viņiem turpināsies šķirņu un sugu izmiršanas procesi. Bieži šīs šķirnes nav tik ražīgas un  vienādas, lai "izsistos tirgū". Tomēr tām parasti ir vismaz viena vērtīga īpašība, kuras dēļ to audzēja, un to dažādība ļauj tām pielāgoties dažādiem apstākļiem. Sēklu bibliotēkas uzdevumi: informēt par "sēklu lietu"; veidot sēklu lolotāju tīklu un sēklu ceļošanas izsekojamību; izglītot par dabas procesiem, sēklu iegūšanu, audzināt sēklu lolotāju atbildību; saglabāt oriģinālo sēklas materiālu dažādos Latvijas un pasaules nostūros.

Projekta apraksts: Veidot datubāzi par jau esošiem seno šķirņu sēklu lolotāju dārgumiem, apzināt un apsekot sēklu lolotāju kolekcijas, identificējot sēklas – t.i. dokumentējot apbraukāt sēklu lolotāju kolekciju dārzus; Iekārtot, sistematizēt sēklas un datubāzi par sēklu lolotājiem un sēklām, balstoties uz Šveiciešu datu bāzes izstrādni; Saņemt ziedojumos vietējās senās šķirnes, sistematizēt, grāmatot tās, nodrošināt optimālu sēklu žāvēšanu/uzglabāšanu sadarbībā ar Latvijas Gēnu banku - nepieciešama sēklu vadāšana no/uz gēnu banku, sēklu uzglabāšana "sēklu skapī"; Dot sēklas sēklu lolotājiem aprobētā kārtībā.
Sēklu bibliotēkas izveides iestrādnes: jau ir: sagatavota, mēbelēta telpa - "Sēklu skapis" Ikšķiles Brīvā skolā; neliels seno šķirņu “starta sēklu kapitāls”; vienošanās ar Šveices sēklu lolotājiem par viņu datu bāzes programmas izmantošanu.
 
No Latviešu Fonda pieprasa: $ 1,040. $640 - Transporta izdevumi projekta realizēšanai (8 mēneši x $80); sēklu lolotāju un kolekcionāru piesaistei projektam, zemnieku un dārzkopju informējošu pasākumu novadīšana, uc. $400; Telpu nomas un uzturēšanas maksa sēklu bibliotēkas telpu uzturēšanai (8 mēnesi x $50)

Projektu iesniedz: Sandra Stabinge, sēklu maiņas pasākumu iniciatore Latvijā. Pateicoties viņai no 2012. gada katru gadu arvien plašākā mērogā notiek pašaudzēto sēklu mainīšanās pasākumi Latvijā, tā pasargājot no iznīkšanas senās kultūraugu šķirnes. No 2014. gada Sandra ievēlēta biedrības Latvijas Permakultūras Biedrība valdē.

Projektu atbalsta: Līga Lepse, Dārzkopības institūta vadošā pētniece. Guntra Aistara, pasniedzēja, Vides zinātnes un politikas fakultātē, Centrāleiropas universitāte, Budapešta, Ungārija 

 



LF16M73 Aizej tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko! Projekts izstādei par latviešu pieredzi pasaulē, identitāti un diasporu: otrais posms. Īpašās akcijas projekts. 07.02.2016

 Latviešu Fonds piešķīra $322.  Īpašās akcijas ietvaros saziedots:  $200

Projekta mērķis: Izveidot izstādi par latviešu pieredzi pasaulē, lai: 1) iepazīstinātu plašāku sabiedrību Latvijā par pasaules latviešu diasporu pieredzi; 2) stiprinātu pasaulē izkaisīto latviešu piederības sajūtu Latvijai; 3) veidotu simbolisku saikni starp latviešiem pasaulē; 4) integrētu izceļojušo latviešu kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas kultūrtelpā. LF pieteiktā mazā projekta mērķis ir izstrādāt detalizētu saturu identitātes un kopienas tēmām izstādes ekspozīcijai: jānosaka galvenais vēstījums un apakštēmas; jāizvēlas atbilstoši priekšmeti, stāsti, foto, audio un citi materiāli; jāveido pieejas no dažādiem skata punktiem; jāizvēlas satura interpretācijas metodes, lai tālāk veidotu izstādes tehnisko projektu un ekspozīciju. Mērķauditorija ir latvieši un to pēcnācēji visā pasaulē, it sevišķi skolēni un jaunieši, kā arī citu tautību Latvijas iedzīvotāji un tūristi.

Projekta apraksts: Radot izstādi par latviešiem pasaulē un reizē ar Latvijas simtgadi svinēt latviešu dažādību un daudzveidīgās saites ar Latviju. Ekspozīcija tiks veidota kā iesaistošs stāsts par diasporas latviešu identitāti un pieredzi pasaulē. Ekspozīcijas nosaukumā izmantots latviešu tautas pasakas nosaukuma tēls, norādot uz ceļojuma tēmas simbolisko vēsti – ceļa uzsākšanā piespiedu apstākļi un brīvprātīga izvēle mijiedarbojas, ceļš nezināmajā ietver grūtību pārvarēšanu, bet beigās iespējams dziļāk saprast pašam sevi. Izstādi veidosim pārvietojamos konteineros, pasvītrojot migrācijas ideju. Stāstu veidos priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājuma. Izstādes tematiskās līnijas - es, mājas, kopiena. Projekts plānots trīs kārtās. Mazajā projektā piedalīsies Baiba Bela, kultūrvēsturniece Ieva Vītola un vēsturniece Brigita Tamuža. Projekts tiks īstenots Latvijā un tajā izstrādās izstādes saturu identitātes un kopienas tēmām.

Par projekta iesniedzēju: Baiba Bela, Doktora grāds sociālajās zinātnēs, 10 gadus pasniedzēja un 20 gadus pētniece Latvijas Universitātē (sākumā Filozofijas un socioloģijas institūtā, Mutvārdu vēstures pētnieku grupā, pēc tam Sociālo zinātņu fakultātē – Socioloģijas nodaļā un Sociālo un politisko pētījumu institūtā). Ar migrācijas izpēti saistītā profesionālā pieredze – piedalījusies ekspedīcijā pie latviešiem Zviedrijā un Vācijā, pētījusi latviešus Zviedrijā (Otrā pasaules kara laivu bēgļus), transnacionālās identitātes veidošanos mūsdienu izbraucējiem, piedalījusies par šīm tēmām vairākās konferencēs, vairāku rakstu autore. Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra Konsultatīvās padomes locekle. Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” atbalstītāja un biedre kopš 2009. gada, valdē kopš 2015. gada.

No Latviešu Fonda pieprasa: $2000 (Izstādes skiču projekta satura daļas izstrādāšana $2000). Kopējais budžets: $ 8000

Projektu atbalsta: Biruta Abuls, sabiedriska darbiniece. Māra Zirnīte LU FSI pētniece, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas "Dzīvesstāsts" valdes priekšsēdētāja

 

 


 



LF16M39 Zanes Pērkones dzejas dziesmu albuma "Rīts" ierakstīšana. Īpašā akcijas projekts. 07.02.2016

 Īpašās akcijas ietvaros saziedots:  $475

Projekta mērķis: Ierakstīt dzejas dziesmu albumu "Rīts" un iepazīstināt klausītājus ar mūziku, kas radusies, iedvesmojoties no Ingas Gailes dzejas. Šīs dziesmas ir emociju pilnas. Tās var nomierināt mazu bērnu un iedvesmot apmulsušo, tās var iepriecināt noskumušo un apstādināt skrejošo.

Projekta apraksts: Dziedātāja Zane Pērkone un perkusioniste Minna Koskenlahti izpilda dzejas dziesmas, iedvesmojoties no dzejnieces Ingas Gailes dzejas, to ietērpjot Zanes Pērkones kompozīcijās. Albuma ierakstīšana plānota 2016. gada vasarā Latvijā, sadarbojoties ar skaņu režisoru Ilvaru Jansonu

Par projekta iesniedz.ēju: Zane Pērkone 2008. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā Latvijas Universitātē. 2015. gadā iegūts bakalaura grāds mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 2015. gada septembra sāktas studijas Sibēliusa Akadēmijas Globālās Mūzikas maģistra programmā. Ir bijusi pieredze kā izpildītājmāksliniecei, gan dziedot jauniešu korī "Kamēr...", gan vēlāk strādājot Latvijas Nacionālās operas korī. Kā soliste piedalījusies 2008. gada Dziesmusvētkos, kā arī 2015. gadā Ziemeļvalstu Dziesmusvētkos. 2015. gada novembrī piedalījusies ASV koncerttūrē kopā ar koklētāju Laimu Jansoni, sadarbojoties ar Latviešu kultūras biedrību "Tilts".

No Latviešu Fonda pieprasa: $ 616 ($292 - audio ierakstu apstrāde; $324 - ierakstu studijas īre klavieru ierakstīšanai). Kopējais budžets:  $1275

Projektu atbalsta: Timo Alakotila, komponists, Sibēliusa Akadēmijas klavieru spēles un kompozīcijas klases skolotājs. Liene Brence, vijolniece, vijoles spēles un ansambļa skolotāja

 

 

 

 

 

 



LF16M79 XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Krustceles mūzikā"
07.02.2016

XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi notiks 2016 g. no 12 līdz 21 VII Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis", Latvijā. Meistarkursus rīko darbinieki no J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Siguldas Mākslu skolas, Latvijas Komponistu savienības., TILTS un Latviešu Jaun. Dz.sv. padomes. Vadmotīvs- "Krustceles mūzikā" atspoguļosies lekcijās, meistarklasēs un koncertu programmās, kurās nozimīgu vietu ieņems Latvijas un diasporas komponistu skaņdarbi. Uzmanība tiks pievērsta dažādu muzīkas stilu vai žanru mijiedarbībai. Meistarkursus reklamēs Latvijas Radio 3 Klasika, www.baltaisfligelis.lv , www.sigulda.lv un citi mēdiji. Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi ir vienīgi akadēmiskās mūzikas meistarkursi kuri piedāvā profesionālu mācību programmu gandrīz visos instrumentos, balsī, mūzikas pedagoģijā un kompozīcijā. www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi

Lasīt vairāk ...


LF16M50 Baltijas Stratēģija – Tulkojums un Izdevums
04.02.2016

Katrai no trim Baltijas valstīm pienākas savā valodā izdots Smith Richardson fonda atbalstītais Lūkasa Milevska pētījums par Baltijas telpas stratēģiju. LF projekts paredz topošo grāmatu tulkot no angļu uz latviešu lai izdotu Latvijā gandrīz vienlaicīgi ar angļu valodas izdevumu. Uz Ukrainas notikumu un Krievijas izteikto draudu fona, Baltijas reģionu jāskata kā vienu stratēģisku veselumu. Tulkojamais darbs izmanto vispārējās stratēģijas teorijas 21 likmi sekojošo apstākļu analīzei: ģeogrāfija; Baltijas ģeopolītika vēsturē un šodien; Krievijas un rietumu polītikas [policy] analoģiju piemērotība; mūsdienu Krievijas apdraudējums Baltijai un NATO; stratēģijas iekšējā loģika Baltijas aizsardzībai atšķirīgu stratēģisko kultūru kontekstā. Pieteikšanās brīdī ir izpētītas un uzrakstītas 3 nodaļas no septiņām paredzētajām; pirmo nodaļu tulkojumus varēs veikt sākot no 2016. g. maija--žurnālists A. Ozoliņš kas specializējas šajā jomā ir piekritis tulkot. Latvijas izdevums (SIA Mantojums) sekos

Lasīt vairāk ...


LF16M50 Baltijas Stratēģija – Tulkojums un Izdevums
04.02.2016

Katrai no trim Baltijas valstīm pienākas savā valodā izdots Smith Richardson fonda atbalstītais Lūkasa Milevska pētījums par Baltijas telpas stratēģiju. LF projekts paredz topošo grāmatu tulkot no angļu uz latviešu lai izdotu Latvijā gandrīz vienlaicīgi ar angļu valodas izdevumu. Uz Ukrainas notikumu un Krievijas izteikto draudu fona, Baltijas reģionu jāskata kā vienu stratēģisku veselumu. Tulkojamais darbs izmanto vispārējās stratēģijas teorijas 21 likmi sekojošo apstākļu analīzei: ģeogrāfija; Baltijas ģeopolītika vēsturē un šodien; Krievijas un rietumu polītikas [policy] analoģiju piemērotība; mūsdienu Krievijas apdraudējums Baltijai un NATO; stratēģijas iekšējā loģika Baltijas aizsardzībai atšķirīgu stratēģisko kultūru kontekstā. Pieteikšanās brīdī ir izpētītas un uzrakstītas 3 nodaļas no septiņām paredzētajām; pirmo nodaļu tulkojumus varēs veikt sākot no 2016. g. maija--žurnālists A. Ozoliņš kas specializējas šajā jomā ir piekritis tulkot. Latvijas izdevums (SIA Mantojums) sekos

Lasīt vairāk ...


LF16M56 Martinsona balva
04.02.2016

2016. gada vasarā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs rīkos pirmo Latvijas Starptautisko keramikas bennāli, kuras centrālais pasākums būs Nacionālā laikmetīgās keramikas izstāde-konkurss “Martinsona balva”, kas veltīta Daugavpilī dzimušajam latviešu keramikas vecmeistaram Pēterim Martinsonam. Izstādē iedalīsies vismaz 50 latviešu keramiķu. Pasākums vairos Latvijas un latviešu mākslinieku atpazīstamību keramikas u.c. mākslinieku un interesentu rindās, jo tā būs pirmā laikmetīgās keramikas izstāde-konkurss ne vien Latvijā, bet arī visā Baltijas reģionā. Konkursa kārtībā žūrija izvēlēsies 3 Martinsona balvas ieguvējus, kuriem tiks piešķirtas naudas balvas USD 2000, 1000 un 500 apmērā, kā arī individuālas piemiņas balvas ar pievienotiem dārgmetāliem. “Martinsona balva” ir valstiski nozīmīgs kultūras pasākums ar starptautisku vektoru, kas vērsts uz pašmāju keramikas mākslas medija un nozares kvalitatīvu attīstību. www.rotkocentrs.lv

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 ...  --> 




Arhīvs
2020 (33)2019 (15)2018 (10)2017 (23)2016 (42)2015 (29)2014 (17)2013 (13)2012 (15)2011 (10)2010 (06)2009 (05)2008 (02)2007 (04)2005 (04)2004 (03)2003 (01)2002 (01)2001 (01)2000 (01)1999 (01)1998 (01)1997 (01)1996 (01)1995 (01)1994 (01)1993 (01)1992 (01)1991 (01)1990 (01)1989 (01)1988 (01)1987 (01)1986 (01)1985 (01)1984 (01)1983 (01)1982 (01)1972 (01)