Projekti 1970-2020


111991

LF20L05 Pēc Otrā pasaules kara latviešu trimdas tematika Nacionālās en-ciklopēdijas šķirkļos
15.04.2020


Projekta apraksts: Projekta finansējumu pārvaldīs Latvijas Nacionālā bibliotēka (izpilddirektore Dzintra Mukāne), kuras autonoma sastāvdaļa ir Nacionālās enciklopēdijas redakcija. Projektu administrēs, uzraudzīs un atlasīs autorus redakcija saziņā ar speciālistiem enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijā. Pašu šķirkļu sagatavošanas darbu veiks attiecīgo jomu speciālisti, vēsturnieki, literatūrzinātnieki, muzikologi utt.

Ņemot vērā enciklopēdijas ierobežotos resursus, atsevišķu tematiku ātrākai satura sagatvošanai nepieciešami papildu līdzekļi. Iegūstot šo finansējumu, relatīvi īsā laikā būtu iespējams uzsākt nopietnu darbu trimdas aktivitāšu akadēmiskas aprakstīšanas uzsākšanai populārzinātniskai auditorijai visā pasaulē, kur vien pieejams internets.

Pievienotajā excel failā ir sagatavots šķirkļu saraksts, kurus plānojam pasūtīt un pēc rediģēšanas publicēt. Šī, protams, ir tikai neliela daļa trimdas aktivitāšu, kas ar laiku nonāks enciklopēdijā, taču tajā pašā laikā tas būtu labs sākums. 

 

LF finansējums:  $9,925.00  (Autoratlīdzības: $9,925.00)

Projektu piesaka:  Valters Ščerbinskis

 
      Atpakaļ