Projekti 1970-2020


2015

<--  1 2 ...  --> 

Kopš 12. decembra Melānijas Vanagas virtuālais muzejs "Esi pats!" pieejams arī angliski runājošiem apmeklētājiem visā pasaulē.Virtuālais muzejs “Esi pats!” tikai izveidots 2014. gadā un tā izveidi finansēja arī Latviešu Fonds. Kopš tā laika, bērnu stāsti par dzīvi pirmskara Latvijā, aizvešanu uz Sibīriju un pārdzīvoto tur, ierunāti arī fanču un krievu valodās. http://www.esipats.lv/ 10.12.2015Noslēdzies projekts LF15M05 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
27.10.2015

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notika tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju. U. Auseklis tikās ar bērniem, pusaudžiem, stāstīja par Raiņa un Aspazijas daiļradi, viņu personīgo dzīvi, par muzejā uzkrātajām vērtībām. Projektu pieteica Hedviga Inese Podziņa, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Projekta budžets: $676 Pieprasījums no LF: $338. Izlasot sirsnīgo rakstu ar Raiņa un Apazijas dzejoļiem jūs noteikti atgriezīsieties savā bērnības zemē... Paldies Salacgrīvas bibliotekai par skaisto projektu!

Lasīt vairāk ...


Noslēdzies projekts LF15M05 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
27.10.2015

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notika tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju. U. Auseklis tikās ar bērniem, pusaudžiem, stāstīja par Raiņa un Aspazijas daiļradi, viņu personīgo dzīvi, par muzejā uzkrātajām vērtībām. Projektu pieteica Hedviga Inese Podziņa, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Projekta budžets: $676 Pieprasījums no LF: $338. Izlasot sirsnīgo rakstu ar Raiņa un Apazijas dzejoļiem jūs noteikti atgriezīsieties savā bērnības zemē... Paldies Salacgrīvas bibliotekai par skaisto projektu!

Lasīt vairāk ...


LF15M42 Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti
14.10.2015

No 5.-22. Novembrim notika Latviešu Fonda atbalstītie Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti.

Lasīt vairāk ...


LF15M42 Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti
14.10.2015

No 5.-22. Novembrim notika Latviešu Fonda atbalstītie Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti.

Lasīt vairāk ...


LF15M36 Izstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944 -1945” un albums “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944-1945”
06.10.2015

Albums latviešu un angļu valodā raksturo baltiešu bēgļu uzņemšanu Gotlandes salā.

Lasīt vairāk ...


LF15M36 Izstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944 -1945” un albums “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944-1945”
06.10.2015

Albums latviešu un angļu valodā raksturo baltiešu bēgļu uzņemšanu Gotlandes salā.

Lasīt vairāk ...


"Rainis un Bruno Skulte Latvijai" 06.10.2015

Koncerts 11. oktobrī, plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības namā

11. oktobrī, plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības namā notika koncerts "Rainis un Bruno Skulte Latvijai"! Koncertā izskanēja Raiņa iedvesmotā Bruno Skultes simfoniskā poēma, sērdieņu dziesma - mistērija „Daugava”, kantāte „Dziesmu vairogs” (Jānis Veselis, Andrejs Eglītis), kā arī virkne sieviešu, vīru un jauktā kora dziesmu. Koncertu atbalsta arī Latviešu Fonds.LF14L02 The Baltic University (Hamburg 1946-1949). Adventure and Struggle. A film project by Helga Merits
15.09.2015

Latviešu Fonda atbalstītais projekts par Baltijas Universitāti ir noslēdzies. Pārpublicējam Helgas Merits rakstu no laikrasta Brīvā Latvija par dokumentālās filmas tapšanas procesu. This article by Helga Merits first appeared in "Briva Latvija".

Lasīt vairāk ...


LF15M39 Radio raidījuma "21. gadsimta latvietis" reportāžas no ASV 2015.g. vasarā
14.09.2015

Lasīt vairāk ...


LF15M39 Radio raidījuma "21. gadsimta latvietis" reportāžas no ASV 2015.g. vasarā
14.09.2015

Lasīt vairāk ...


LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”
07.04.2015

Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi ir vienīgie mūzikas meistarkursi Latvijā kuri piedāvā augstas kvalitātes mācibu programmu visās mūzikas disiplinās un meistarklases instrumentālistiem, vokālistiem, mūzikas skolotājiem un komponistiem; meistarkursos arī notiek kameransambļu, orkestra, kora mēģinājumi un koncerti. Apmēram 30 izcili latviešu un ārzemju lektori un mācībspēki (piem. L. Skride, P. Vasks, A. Dārziņa, u.c.) piedalīsies meistarkursos. Kursu galvenais mērķis ir sniegt iespēju jauniem latviešu mūziķiem un skolotājiem papildināt savas zināšanas pie izciliem mācibspēkiem latviskā un radošā vidē. Papildus mērķi saistās ar ieskatiem par profesionālo darbību un iepazīšanos ar latviešu komponistiem un viņu skaņdarbiem. XI meistarkursi ar tēmu “Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē” būs kulturāli laikmetīgs pasākums kas veicinās latvisku muzikālo izglītību un audzināšanu.

Lasīt vairāk ...


LF15L03 NYET NYET SOVIET - trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību: materiālu vākšana, grāmata un fotoalbūms internetā.
27.02.2015

LaPa projekts uzsvērs “parasto” cilvēku dalību un pieredzi politiskās akcijās. Projekts paredz priekšmetu, fotogrāfiju un interviju vākšanu no dažādu paaudžu latviešiem, kuri pēc II Pasaules kara ir piedalījušies demonstrācijās u. c. akcijās ārpus Latvijas, iestājoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Lasīt vairāk ...


LF15L03 NYET NYET SOVIET - trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību: materiālu vākšana, grāmata un fotoalbūms internetā.
27.02.2015

LaPa projekts uzsvērs “parasto” cilvēku dalību un pieredzi politiskās akcijās. Projekts paredz priekšmetu, fotogrāfiju un interviju vākšanu no dažādu paaudžu latviešiem, kuri pēc II Pasaules kara ir piedalījušies demonstrācijās u. c. akcijās ārpus Latvijas, iestājoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Lasīt vairāk ...


LF15L03 NYET NYET SOVIET - trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību: materiālu vākšana, grāmata un fotoalbūms internetā.
27.02.2015

LaPa projekts uzsvērs “parasto” cilvēku dalību un pieredzi politiskās akcijās. Projekts paredz priekšmetu, fotogrāfiju un interviju vākšanu no dažādu paaudžu latviešiem, kuri pēc II Pasaules kara ir piedalījušies demonstrācijās u. c. akcijās ārpus Latvijas, iestājoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Lasīt vairāk ...


ĪPAŠĀ AKCIJA: LF15M01 Grāmata "3x3 Latvijā (1990-2015)"
23.02.2015

Projekts paredz izdot grāmatu (ap 300 lpp.) par 3x3 nometnēm/saietiem Latvijā, atklājot un uzsverot to lielo nozīmi latviskās identitātes saglabāšanā un latviskās dzīves ziņas nostiprināšanā. Tie būs stāsti par cilvēkiem, kas tajās strādājuši, par ģimenēm, kas tajās bijušas, par vietām Latvijā, kur tās notikušas.

Lasīt vairāk ...


LF15L08 Bērnu lasīšanas veicināšanas projekts "Grāmatu starts"
22.02.2015

„Grāmatu starts” ir lasīšanas programma pirmsskolas bērniem. To radījis LNB Bērnu literatūras centrs, lai grāmatas būtu pieejamas ikvienam, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu. Ar LNB Atbalsta biedrības ziedotāju palīdzību programma uzsākta 14 Latvijas bibliotēkas. Mēs vēlētos “starta komplektu” piedāvāt ikvienai bibliotēkai, kas iesaistījusies “Bērnu un jauniešu žūrijā”. Tās ir 700 bibliotēkas Latvijā, tai skaitā 43 latviešu centri pasaulē.

Lasīt vairāk ...


LF15L09 V. Kairiša spēlfilma „Melānijas hronika”
21.02.2015

Režisora V. Kairiša filmas uzņemšana tuvojas noslēgumam, lūdzam atbalstīt filmas „Melānijas hronika” pabeigšanu un palīdzēt izstāstīt 1941. gada 14. jūnijā izsūtītās Melānijas likteni, kas ar šo vienu dzīvesstāstu pastāstīs to laiku notikumus un sajūtas. Filma ir balstīta Melānijas Vanagas dzīvesstāstā un ir patiess vēstījums par izdzīvošanas brīnumu, gara plašumu, bet vienlaikus par ciešanu pilnajiem cilvēku likteņiem lielākajā Latvijas nācijas traģēdijā.

Lasīt vairāk ...


ĪPAŠĀ AKCIJA: LF15M06 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
19.02.2015

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notiks tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju.

Lasīt vairāk ...


LF15L19 Trimda dimd! (Otrais posms)
11.02.2015

Ir aizsākts otrais posms “Trimda dimd!” Ziemeļamerikā un Eiropā. "Trimda dimd!" ir īsfilmu cikls, raidīts tīmeklī. Intervijas un sīžeti tiek realizēti sadarbībā ar Mārtiņu Sīmani, kuŗš ir muzicējis 35 gadus latviešu grupās.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2020 (33)2019 (15)2018 (10)2017 (23)2016 (42)2015 (29)2014 (17)2013 (13)2012 (15)2011 (10)2010 (06)2009 (05)2008 (02)2007 (04)2005 (04)2004 (03)2003 (01)2002 (01)2001 (01)2000 (01)1999 (01)1998 (01)1997 (01)1996 (01)1995 (01)1994 (01)1993 (01)1992 (01)1991 (01)1990 (01)1989 (01)1988 (01)1987 (01)1986 (01)1985 (01)1984 (01)1983 (01)1982 (01)1972 (01)