Projekti 1970-2020


111989

LF20L12 Jettes cimdu grāmata
15.04.2020


Projekta apraksts: Biedrība “Cimdu Ceļš”  līdz 2022.gadam gatavojas izdot Jettes Užānes cimdu rakstu un stāstu grāmatu latviešu valodā, vēlāk arī angļu valodā. Grāmatas galvenā iniciatore ir Elīna Apsīte. Viņa arī būs tā, kas rakstīs cimdu stāstus, jo Jettes cimdiem katram ir savs poētisks stāsts, kas vēsta par latviešu dzīvesziņu, tradīcijām un ikdienu. Elīna ir izaugusi pie Jettes un šos stāstus klausījusies no agras bērnības, tagad svarīgi tos apkopot, jo tā ir Latvijas aizejošās laikmeta sagabāšana.  Grāmata tiks izdota sadarbībā ar izdevniecību “Senā Klēts”,  konsultējoties ar Tautas tērpu centra “Senās Klēts” speciālistiem – cimdu adītāju meistariem. Ir iesākts darbs ar Tautas daiļamata meistari Inetu Krastiņu, viņa kā izmēģinājumu ir atšifrējusi piecus Jettes cimdu pārus, veidojusi datoratšifrējumu. Pirmie paraugi ir pievienoti projektam. Ir uzsāktas sarunas ar mākslinieci Daigu Brinkmani, kas izveidoja pirmo grāmatas salikuma skici. Skice ir pievienota projektam. 

LF finansējums: $10,000.00 (Teksta autors, honorārs 3,338 USD
      Atpakaļ