Projekti 1970-2020


2020

<--  1 2 ...  --> 

Īpašā akcija! Aicinām ziedot projektiem līdz 31. jūlijam
26.05.2020

Aicinām atbalstīt Latviešu Fonda Īpašās akcijas projektus: LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II, LF20M21 LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ 40. gadu jubilejai veltīts pāru deju mūzikas disks, un LF20M22 Rita Gāle. Dzeja un dzīve. Šie projekti būdami atšķirīgi, katrs savā veidā ir saistīti ar Latviju – vai tās būtu tautas dziesmas, danči, vai dzeja par dzimteni, par Latviju. Lai šie projekti notiktu, nepieciešams savākt $ 4900. Ziedojiet! Atbalstiet!

Lasīt vairāk ...


Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala" skatāma YouTube līdz 31. maijam (LF17L17)
24.05.2020

2018. gada nogalē Kanāds latviešu komponista Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala" piedzīvoja pirmizrādi Rīgā, Lielajā ģildē. Operu izpildīja Rīgas Doma skolas meiteņu koris Tiara, Airas Birziņas vadībā. Šī uzveduma atbalstīšanā Latviešu Fonds sadarbojās ar Latvijas Nacionālās operas ģildi un tapa skaists mūzikāls uzvedums. Priecājmies, ka tas tagad būs redzams plašākai publikai arī ārpus Latvijas!

Lasīt vairāk ...


LF20M22 Rita Gāle. Dzeja un dzīve (Īpašā akcija)
04.05.2020

Lasīt vairāk ...


LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II
04.05.2020

Lasīt vairāk ...


LF20M21 LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ 40. gadu jubilejai veltīts pāru deju mūzikas disks.
04.05.2020

Lasīt vairāk ...


LF20L11 Rokgrupas “Akacis” diskogrāfijas remāsterēšana un video arhīva restaurācija”
15.04.2020

Mērķis ir apkopot, restaurēt un padarīt pieejamus plašākai publikai Akača audioierakstus un video arhīvu materiālus. Grupas daiļrade pārsniedz 170 dziesmu ierakstus, kas ir gan izdotas vinilplatēs, kasetēs un CD, gan arī profe-sionāli ierakstītas, bet līdz šim nepublicētas. . Ir iecerēts arī restaurēt un apstrādāt video arhīvu materiālus ar Akača kon-certiem Latvijā un ASV.

Lasīt vairāk ...


LF20L02 Lasi! Dziedi! Macies! Latviesu tautasdziesmu animacija filmas un karaoke ieraksti Youtube
15.04.2020

Dziesmas iedzied Iecavas bērnu folkloras kopa “Tarkšķi”. (Ieraksts Rīgā 2020.g.februārī).

Lasīt vairāk ...


LF20L03 Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”
15.04.2020

Projekta mērķis – sniegt vispusīgu priekšstatu par E.Dajevska ieguldījumu latviešu teātra scenogrāfijā un glezniecībā. Pētnieciskā darba procesā iegūta plaša informācija par nozīmīgu mākslinieka darbības laiku Vācijā (1944-1950) - Mērbekas latviešu teātra vēsture, mākslinieka darbība ASV (1951-1991) – latviešu kultūra mijiedarbībā ar citām kultūrām. Mērķ auditorija - pētījums paredzēts plašākajam interesentu lokam. Scenogrāfijas vēstures pētniekiem, mākslas vēstures studentiem un visiem, kas interesējās par starpkultūru sakaru vēsturi un integrāciju laikā pēc Otrā Pasaules kara. Scenogrāfijas cienītājiem sākot no interesentiem līdz nopietniem mākslas kolekcionāriem un galeristiem. It seviski Evalda Dajevska sniegums latviešu imigrantu mākslas kultūras dzīvei Ziemeļ Amerikā. Grāmatas iekārtojums - vizuāli pievilcīgs, daudz mākslinieka darbu ilustrāciju un fotogrāfiju sniedzot priekšstatu par E.Dajevska īpašo sniegumu scenogrāfijā un glezniecībā.

Lasīt vairāk ...


LF20L04 Spēlfilma “Janvāris” (režisors Viesturs Kairišs)
15.04.2020

Projekta mērķi: 1991. gads ir Latvijas vēstures pagrieziena vai vēsturiskā paātrinājuma gads, kad notikumi sablīvējās vienuviet. Atmiņas par šiem notikumiem tiešā vai pārmantotā veidā ir katram Latvijas iedzīvotājam. Režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris” runās par vēstures pagrieziena punktu, cilvēciskām izvēlēm un emocijām pārmaiņu laikā. Filmas varoņi būs jaunieši barikāžu notikumu vidū, kuriem filmas “Janvāris” stāsts radīs iespēju identificēties ar savu vecāku paaudzi. Filma tiek veidota dažāda vecuma auditorijām un paaudzēm, kurām ir tieša vai pastarpināta pieredze attiecībā uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem. Vēsturiskais notikums, kurā būs balstīts filmas stāsts, ir viens no būtiskākajiem, ja ne pats būtiskākais, Latvijas līdzdalības stāsts jaunāko laiku vēsturē. 2021. gadā, kad plānota filmas pirmizrāde apritēs 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm.

Lasīt vairāk ...


LF20L05 Pēc Otrā pasaules kara latviešu trimdas tematika Nacionālās en-ciklopēdijas šķirkļos
15.04.2020

Projekta mērķi: Šī projekta mērķis ir iegūt atbalstu autoratlīdzību segšanai pasūtāmajiem šķirkļiem par trimdas tematiku. Nacionālā enciklopēdija ir strauji augošs, uzticams zināšanu resurss, ko rada latviešu akadēmiskie spēki par visdažādākajiem jautājumiem. 2019. gadā, neilgi pēc enciklopēdijas interneta versijas atvēršanas, tā lasītāju skaits ievērojami palielinājās ik mēnesi, 2019. gadā pārsniedzot 220 000 unikālu lietotāju (users). Lai gan lietotāju lielākā daļa ir Latvijā, vērā ņemams lasītāju skaits atrodams ārzemēs, īpaši ASV un Lielbritānijā. Enciklopēdijas mērķis ir nodrošināt latviski lasošo auditoriju ar kvalitatītu informāciju par visdažādākajām temām, bet šī projekta ietvaros mēs gribam palīdzēt likt akcentu arī uz trimdas vēsturi un kultūru, tā padarot kvalitatīvas zināšanas par viegli un bez maksas pieejamas gan dators, gan viedtālruņos ik vienam.

Lasīt vairāk ...


LF20L08 Folkbaleta deju izrāde "Dzīvības avots"
15.04.2020

Projekta mērķauditorija ir visi augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras interesenti neatkarīgi no lokācijas. Tiešie ieguvēji: - interesenti, dejas mākslas cienītāji, - tie, kuriem nebūs iespēju skatīt koncertu klātienē, varēs baudīt tā videoierakstu, cerams, tiešsaistē. - skatītāji ārpus Latvijas robežām videoierakstā. Netiešie ieguvēji : - kultūras jomas pārstāvji, kuri iedvesmojas turpmākajai jaunradei.

Lasīt vairāk ...


LF20L12 Jettes cimdu grāmata
15.04.2020

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir sagatavot drukāšanai un izdot izcilās adītājas un domātājas Jettes Užānes cimdu rakstu un cimdu stāstu grāmatu. Grāmatā tiks apkopoti Jettes Užānes adītie latviešu etnogrāfiskie cimdu pāri un tie cimdi, kas ir Jettes jaunrade –cimdi, kas ir adīti kā mini gobelēni. Grāmatā būs redzami cimdi fotogrāfijās, tiks pievienoti cimdu tehniskie zīmējumi un apraksti, lai adītāji varētu tos atkārtot un paši izadīt, katram cimdam būs pievienots stāsts, kas padarīs šo grāmatu īpašu un neatkārtojamu. Grāmata būs unikāla liecība latviešu cimdu rakstu attīstībai un jaunrades procesam, kā arī orģināla, Latvijā radīta cimdu rakstu grāmata, kas potenciāli varētu kļūt par nozīmīgu Latvijas lietišķās mākslas vēstnieku ārvalstīs. Projekta mērķauditorija ir plaša – pirmkārt jau tautieši visā pasaulē, rokdarbnieki, adītāji, Jettes Užānes daiļrades cienītāji un tie, kas Jetti ir iemīlējuši caur grāmatu “Jettes Dienu Grāmata” un laikmetīgās dejas izrādi par Jettes dzīvi “Kā man gribas iet…

Lasīt vairāk ...


LF20L13 Dokumentālās filmas IZLAUŠANĀS (K. Raudive) uzņemšans 2. posms un pabeigšana
15.04.2020

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir izveidot dokumentālu filmu IZLAUŠANĀS par K. Raudivi. Radošā grupa – scenārists un režisors A.Mizišs, producents un scenārists B.Aščuks, operators A.Verhoustinskis, skaņu operators A.Riekstiņš, skaņu režisors un komponists Ģ.Bišs. Filmas vizuālo rindu veidos sarunas ar Raudives laika biedriem un cilvēkiem, kurus viņa pētījumi un filozofiskie uzskati ietekmē vēl mūsdienās. Raudives klātbūtni filmā iemiesos viens no viņa lenšu magnetofoniem, kuram būs ne tikai priekšmetiska, bet arī saturiska loma, kas caurvīs filmas dramaturģiju. Izmantosim datorgrafikas apvienojums ar arhīvu materiāliem, spēli ar tekstu un simboliem, kas būs veidotas, kā daudzslāņaina vizuālā informācija un gaistoša robežšķirtne starp divām pasaulēm... To uzdevums būs aizpildīt vizuāli iztrūkstošos faktus un dokumentāli neeksistējošās liecības Raudives dzīvē. Filmas uzņemšanu atbalsta NKC un VKKF. No Latviešu fonda lūdzam atbalstīt dažus darbus pēcapstrādes posmā.

Lasīt vairāk ...


LF20L14 Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
15.04.2020

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālā kultūras mantojuma izpratni, vienlaicīgi aktualizējot Kārļa Skalbes nozīmi kā latviešu literatūrā, tā Latvijas neatkarības idejas popularizēšanā. Tādējādi tiek sekmēta profesionālās mākslas un jaun-rades procesu attīstība. Tiecamies izveidot kvalitatīvu, profesionālu kultūras notikumu, kas paredzēts dažādām sabiedrības grupām, kā notikuma vietu uz-sverot reģionu ārpus Rīgas.

Lasīt vairāk ...


LF20L17 Displacement
15.04.2020

I recently began traveling the United States and Canada, photographing and recording the oral histories of former DPs who were in the DP camps that I have documented. I have been asked to present solo exhibitions of these works. I am always amazed at how few people know this story. I feel, especially given the refugee crisis today, that it is imperative to disseminate this history.

Lasīt vairāk ...


2020. gada projektu konkursā atbalstītie projekti
10.04.2020

Lasīt vairāk ...


LF20M01 Bruno Slept Here (Te Bija Brunis)
09.04.2020

Bruno Slept Here (Te Bija Brunis) ir grāmata par manu tēvu Bruni Rubesu, vienu no Latviešu Fonda dibinātājiem. Bruni 17. g. vecumā iesauca leģionā un viņš mēdza teikt, ka viņu no nāves sargāja jogas mantra. Mans stāsts sākās ar viņa dzīves pieredzi divreiz okupētajā Rīgā; ar tēva deportāciju un iesaistīšanos čekas pagrabu izpētē, kā arī pirmo mīlestību, vijolspēli Radio orķestrī, un iesaistīšanos jogas grupa kuru vadīja Harijs Dīkmanis un kas satikās pie rakstnieces Mirdzas Bendrupes.

Lasīt vairāk ...


LF20M03 Bostonas Baltijas Filmu Festivāls 2020
09.04.2020

2020.g. oktobrī Bostonā, Paramount centrā risināsies trešais Batijas filmu festivāls, kurā tiks izrādītas 3-4 filmas no katras valsts, aicināsim filmu veidotājus piedalīties paneļdiskusijā. Filmas tiek izvēlētas, lai parādītu Baltijas valstis no dažādiem aspektiem, radot ieskatu mūsu kultūrā, vēsturē, vērtībās, padarot tās atpazīstamākas un saprotamākas amerikāņu skatītājam, priecējot Bostonas un Jaunanglijas Baltiešu kopienu.

Lasīt vairāk ...


LF20M05 Izstāde "Tautas dziesmu teicējas" 3. posms
09.04.2020

Projekta izglītojošais rezultāts ir uz teicēju folkloras materiāla pamata stāstīt par tautasdziesmu pasauli. Izstāde būs pieejama bez maksas, LNB telpās un plānots ka to apmeklēs vairāk kā 7000 apmeklētāju

Lasīt vairāk ...


LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II (Īpašā akcija)
09.04.2020

Kā gudrības krājums, latviešu dainas ir tik dziļas, vērtīgas un skaistas, ka tām vajag nostāties blakus rietumu pasaules klasiskai literatūrai. Tas ir iespējams tikai, ja tās ir pieejamas angļu valodā nevis tulkojumā bet izjustā pārlikumā.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2020 (33)2019 (15)2018 (10)2017 (23)2016 (42)2015 (29)2014 (17)2013 (13)2012 (15)2011 (10)2010 (06)2009 (05)2008 (02)2007 (04)2005 (04)2004 (03)2003 (01)2002 (01)2001 (01)2000 (01)1999 (01)1998 (01)1997 (01)1996 (01)1995 (01)1994 (01)1993 (01)1992 (01)1991 (01)1990 (01)1989 (01)1988 (01)1987 (01)1986 (01)1985 (01)1984 (01)1983 (01)1982 (01)1972 (01)