Projekti 1970-2020


111994

LF20L02 Lasi! Dziedi! Macies! Latviesu tautasdziesmu animacija filmas un karaoke ieraksti Youtube
15.04.2020


Dziesmas iedzied Iecavas bērnu folkloras kopa “Tarkšķi”. (Ieraksts Rīgā 2020.g.februārī). Profesionāls datorgrafiķis veido karaoke variantu ar subtitriem (Izveide Rīgā 2020. g. martā) Youtube klipa komentāros ievietoti filologa veidoti valodiskie skaidrojumi – (Izveide Rīgā 2020. g. martā) Animācijas filmas veido dažādi mākslinieki atšķirīgās tehnikās – gan zīmējot ar roku (un skenējot zīmējumus), gan izmantojot datorprogrammu vai stop-motion animāciju, fotografējot atsevišķus tēlus un zīmējumus. Iesaistīti arī Rīgas mākslas skolu audzēkņi, nodrošinot jauno mākslinieku profesionālās izaugsmes iespējas ar sabiedrībai noderīga darba veidošanu, kura pamatos ir latviskās identitātes veidošana. (Izveide Latvijā 2020. g. marts - novembris) Šā gada projekta posmā tiek veidotas šo dziesmu animācijas filmas: Aijā, žūžū, lāča bērni; Dievs nolaida bumbul’ zemē; Maza, maza meitenīte; Mēs bijām(i) trīs māsiņas; Kumeliņi, kumeliņi; Kur, pelīte, tu tecēsi?


Projekta mērķi: Projekta mērķis ir veidot visiem pieejamus kvalitatīvus bezmaksas latviešu tautasdziesmu ierakstus, kuriem iespējams vienkārši dziedāt līdzi, mācoties lasīt un apgūstot tautasdziesmas. Projekts sniedz izklaidējošu, taču vienlaikus izglītojošu materiālu, lai sekmētu konkrētas dziesmas teksta un melodijas apguvi, veicinot interesi un aizraušanos ar latviešu kultūrmantojumu un folkloru. 

Projekta auditorija ir latviešu bērni visā pasaulē, it sevišķi tie, kas mīt ārpus Latvijas. Animācijas formāts un materiāla brīvpieja nodrošina iespēju jebkuram jebkurā laikā un vietā izmantot projektā veidotos tautasdziesmu karaokes ierakstus un animācijas filmas. Projekta vienkāršība un vieglā uztveramība sniedz iespēju iemācīties tautasdziesmas un izprast tajās notiekošo interesentiem ar atšķirīgu līmeņu latviešu valodas prasmēm. Projekta materiālus iespējams izmantot arī pieaugušajiem, kas interesējas par latvisko mantojumu un kultūru vai apgūst latviešu valodu kā mantoto vai otro ģimenes valodu. 

LF finansējums: $7,000.00  (Divu animācijas filmu izveide (3500 x 2 = 7000 usd), precīza summa atkarīga no pieejamā mākslinieka un tā izvēlētās tehnikas.)

Projektu piesaka: Dace Mazeika

      Atpakaļ