Projekti 1970-2020


111993

LF20L03 Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”
15.04.2020


Projekta apraksts:  Projektu realizēs izdevniecībā “Jumava” 2020.-2021. g.,  Projekts  tiks veidots 4 daļās: 

1. Latvijā: Laikmeta fons, makslinieka skolas gaitas un saskarsme ar pedagogiem un teātri. Pieredze Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā. Patstāvīgais darbs uz Rīgas mazo teātru skatuvēm un scenografija Liepājas teātrim. 

2. Vācijā:  Darbība profesionālā latviešu operā Oldenburgā, teātris bēgļu nometnēs un mākslas izstādes. Mākslinieka unikālie darbi glezniecībā – dokumentalitāte un filozofiskais skanējums skarbā laikmeta atainojumā. 

3. ASV: Stāsts par mākslinieka iejušanos Ņujorkā, jaunas pieredzes apgūšanu un profesionālo pilnveidošanos. Fantastiskā sadarbība ar M. Meierberga kinostudiju. Tomēr pāri visam Amerikas latviešu teātru ansambļu iestudējumu krāšņās skatuves. Tiek apskatīta arī mākslinieka Ņujorkas laika glezniecība.

4.  Stāsts par dēla Pētera Dajevska “tēva pēdu” meklējumiem Vācija, un kā apkopojis mantotos mākslas darbus un plašo kolekciju dāvājis Liepājas muzejam. 

 

LF finansējums: $10,000.00. (Līnija #2. Redakcijas izmaksas: $3,228 (LF); Līnija #4. Tipogrāfijas pakalpojumi: $6,772 (LF) KOPA: $10,000)

Projektu piesaka: Dzintra Andrušaite

 
      Atpakaļ