Jaunumi

Jaunumi


   
115173

1. janvārī sācies Latviešu Fonda projektu konkurss.
01.01.2021


Latviešu Fonds (LF) aicina māksliniekus, mūziķus, rakstniekus, pētniekus un citus radošus ļaudis, pieteikt savu projektu Latviešu Fonda atbalstam.

Aizvadītajā gadā LF atbalstīja Latviešu Dziesmu svētkus Minesotā, Bostonas Baltiešu filmu festivālu, latviešu rokgrupas “Akacis” diskografijas izdošanu digitālā formātā, grupas “Trīs no Pārdaugavas” mūzikas jauniestudējumu Latvijas ansambļa “Ducele” izpildījumā, foto un mutvārdu vēstures izstādi par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām, un citus projektus. Priecājāmies kopā ar LF atbalstīto Lielā Kristapa balvas ieguvēju, filmu “Dvēseļu putenis”. 

LF atbalsts tiek piešķirts konkursa kārtībā un dalās Lielo un Mazo projektu kategorijās. Lielo projektu balvas ir līdz $10,000 un Mazo projektu balvas - līdz $2000.  

LF projektu pieteikumus (latviešu vai angļu valodā) pieņemam no 2021. gada 1. janvāra līdz 1. februārim un tie ir jāaizpilda elektroniski. Tuvāka informācija par konkursa noteikumiem, norises kārtību un elektronisko pieteikuma anketu atrodama LF mājaslapā, sadaļā Projekti un konkurss . Ar jautājumiem rakstiet LF projektu lietvedim Mārtiņam Hildebrantam uz pieteikumi@gmail.com

Gaidīsim jūsu projektu pieteikumus! 
 
      Atpakaļ