Jaunumi

LF projekti tīmeklī


Tīmekļa saites un tuvāka informācija par Latviešu Fonda atbalstītiem projektiem


Bērniem

Grāmata bērniem par latviešu mākslu “Mula un portrets” (LF14M04).

http://www.drosikosi.com/

https://viensplusviens.lv/2015/04/maza-mula/

Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē" (LF14M24).

http://www.mazputnins.lv/

Salacgrīvas bibliokuģīs: Braucieni uz 10 Kurzemes piejūras skolām un bibliotēkām, kur bērniem stāstīs par grāmatas nozīmi cilvēka izaugsmē, zināšanu iegūšanas procesā. (LF18M07).

http://www.salacbiblioteka.lv/bibliokugis?p=8496

Grāmatu Starts (LF15L08).

https://www.gaisma.lv/lv/projekts/gramatu-starts


Jauniešiem (bet ne tikai)

66. ALJA Kongress Bostonā (LF18M08).

www.ALJA.org

Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" atklāj piecu deportēto bērnu  stāstus ietverot dzīvi Sibīrijā un Latvijā. Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem (LF14M17).

http://www.esipats.lv/

Latviešu valodas gramatikas lietotne (mobile app) lietvārdu un darbības vārdu locīšanai (LF13L03).

http://www.deksoft.com/baltic-products/#


Izglītība

Grāmata “Radot iespējas attīstībai: diasporas bērnu un jauniešu izglītība” (LF15M47)

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/diaspora/Diasporas_berni_makets.pdf

Literatūra

Tatjanas Žagares-Vītiņas grāmata “Neesam aizbēguši” (LF17M04).

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/neesam-aizbegusi-devini-stasti-par-atgriesanos-latvija.html

http://www.pbla.lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-atver-gramatu-neesam-aizbegusi-par-amerikas-latviesiem/

Elīnas Apsītes “Jettes Dienu grāmata” (LF16L18).

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/jettes-dienu-gramata.html

E-grāmatas, kas piedāvā Latvijas kultūras kanonā iekļautos literāros darbus, piemēram Raiņa “Uguns un nakts” (LF14M34). Latviešu klasiķu darbi pieejami par brīvu.

Brāļi Kaudzītes - Mērnieku laiki https://las.am/lv/e-content/mernieku-laiki 

Rūdolfs Blaumanis - Indrāni https://las.am/lv/e-content/indrani

Rainis - Gals un sākums https://las.am/lv/e-content/gals-un-sakums

Rainis - Uguns un nakts https://las.am/lv/e-content/uguns-un-nakts

Annas Žīgures grāmata “Viņi. Svešos pagalmos”, par latviešiem Vācijas bēgļu nometnēs pēc  2.pasaules kaŗa (LF11M07).

http://gramata24.lv/gramatas/dailliteratura/modernie-romani-un-stasti/p/12250-vini-svesos-pagalmos

Grāmata "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti", autore literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone (LF10M16).

https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/25040/dzelzsgriezeji-latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku

Māksla

Grāmata bērniem par latviešu mākslu “Mula un portrets” (LF14M04).

http://www.drosikosi.com/

https://viensplusviens.lv/2015/04/maza-mula/

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes „Latviešu māksla trimdā” katalogs (LF12M48).

http://neputns.lv/book/latviesu-maksla-trimda/#.VFrjBJFybFo


Mūzika

Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi (LF14M30, LF16M79, un LF18M14).

http://www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi

Tērvetes Trubadūru kompaktdisks “Dziedam visi vienu dziesmu” (LF16L36).

https://www.amazon.com/dp/B07CRR9R6L

Salacgrīvas bibliotēka - skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana (LF13M05). 

http://salacbiblioteka.lv/kamer-latviski-dziedas--bus-latviesu-tauta?lang=&p=8496&gads=2013

“Trimda dimd!” - video esejas par trimdas latviešu mūziku (LF12L01). http://www.trimdadimd.com/

http://vimeo.com/58014003

Postfolkloras grupas "Iļģi" mūzikas albums "Īsākās nakts dziesmas" un koncerta turnejs 2016. gadā (LF16L24).

http://ilgi.lv


Vēsture

Stāstu sega Latvijai (LF17M03).

http://www.lapamuzejs.lv/

Grāmata “Nyet Nyet Soviet” (LF15L03). Trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību.

https://www.lnb.lv/lv/gramatas-nyet-nyet-soviet-atversana

Astrīdas Jansones grāmatā "Labie ļaudis” ietverti 44 atmiņu stāsti no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Visi stāsti iesākas līdzīgi - ar vārdiem: ,,Es piedzimu Latvijā…” Brīdī, kad grāmata tapa, uzplauka atmiņu ziedi, kuros ierakstītas likteņlīnijas - gan paša, gan visai tautai ejamie ceļi. (LF17M11).

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/labie-laudis.html

Grāmata "Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" (LF10M16). https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/25040/dzelzsgriezeji-latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku

Melānijas Vanagas muzēja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" atklāj piecu deportēto bērnu stāstus ietverot dzīvi Sibīrijā un Latvijā. Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem (LF14M17).

http://www.esipats.lv/

“Runā Rīga” lietotne (mobile app): Rīdzinieki stāsta par Rīgu - aizgājušo un šodienas, Rīga tiek izstaigāta ar stāstiem (LF12M01).

http://runariga.com/index.html

 

Gramata “Tāla zeme, tuvi ļaudis” (LF13M01). Grāmata atklāj mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas kopš 1947. gada izskaņas veidojies tālajā, nereti mītiem atvītā kontinentā, Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē, un aizsniedzas līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikam.

http://lulfmi.lv/Tala-zeme-tuvi-laudis

Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana (LF15M36).

http://lfk.lv/Davida-Holmerta-albums

Filmas

Mākslas filma “Bille” (LF17M27).

http://nkc.gov.lv/iepazisti-filmas/bille/

Dokumentālā filma “Varpa – Apsolītā zeme” (LF12M30).

http://nkc.gov.lv/iepazisti-filmas/jaunas-filmas/varpa-apsolita-zeme/

Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI": Trimdas bērnu likteņi (LF14L15 ). https://www.youtube.com/watch?v=XesvhGWKctA

Filma “The Baltic University: Adventure and Struggle” par Baltijas Universitātes studentu un mācību spēku cerību, drosmi, un neatlaidību (LF14L02). https://www.youtube.com/watch?v=QMo5PqGKRdQ

Filma “Sibīrijas bērni” (LF14L15).

http://sibirijasberni.lv/category/filmas/

Spēļfilma “Melānijas Hronika” (LF15L09).

http://www.melanijashronika.lv/


Kultūra

Radio raidījums “21. gadsimta latvietis” (LF15M39).

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/21.-gadsimta-latvietis/

Gramata “3x3 Latvijā” (LF15M01).

http://www.3x3.lv/KRATUVE/Latvijas3x3gramata/3x3%20Latvija_small.pdf