Jaunumi

Jaunumi


   
113307

LF20L13 Dokumentālās filmas IZLAUŠANĀS (K. Raudive) uzņemšans 2. posms un pabeigšana
15.04.2020


Projekta mērķis ir izveidot dokumentālu filmu IZLAUŠANĀS par K. Raudivi. 
Radošā grupa – scenārists un režisors A.Mizišs, producents un scenārists B.Aščuks, operators A.Verhoustinskis, skaņu operators A.Riekstiņš, skaņu režisors un komponists Ģ.Bišs.
Filmas vizuālo rindu veidos sarunas ar Raudives laika biedriem un cilvēkiem, kurus viņa pētījumi un filozofiskie uzskati ietekmē vēl mūsdienās. Raudives klātbūtni filmā iemiesos viens no viņa lenšu magnetofoniem, kuram būs ne tikai priekšmetiska, bet arī saturiska loma, kas caurvīs filmas dramaturģiju.
Izmantosim datorgrafikas apvienojums ar arhīvu materiāliem, spēli ar tekstu un simboliem, kas būs veidotas, kā daudzslāņaina vizuālā informācija un gaistoša robežšķirtne starp divām pasaulēm... To uzdevums būs aizpildīt vizuāli iztrūkstošos faktus un dokumentāli neeksistējošās liecības Raudives dzīvē. 
Filmas uzņemšanu atbalsta NKC un VKKF. No Latviešu fonda lūdzam atbalstīt dažus darbus pēcapstrādes posmā.
 

Projekta apraksts: Konstantina Raudives (1909-1974) vārds ilgus gadus bijis rūpīgi izdzēsts no latviešu kultūras kopainas, tāpēc pārsteidzoši apzināties, ka viņš joprojām ir viens no pasaulē zināmākajiem latviešiem. Raudives dēkainā dzīve un radošie darbi aizraujošā veidā ļauj izsekot 20. gs. Latvijas un Eiropas vēstures dramatiskām norisēm, humānisma pamatvērtību meklējumiem sabiedrībā – sākot ar autoritārisma kritiku un indivīda tiesībām uz brīvību un beidzot ar gadsimtiem ilgo pēctecību katoļticībā un eksperimentiem parapsiholoģijā.

Raudive joprojām var būt intriģējošs un vērtīgu vēstījumu nesošs filmas varonis gan Latvijas un īpaši Latgales auditorijai, gan skatītājiem Eiropā, jo sevišķi Vācijā, Zviedrijā, Spānijā.

Mūsu tautas kultūras vēsture spēj glabāt un no aizmirstības atklāt aizvien jaunas pasaules mēroga personības, kas izgājušas cauri dramatiskākajiem  vēstures notikumiem un spējušas saglabāt skaidri saskatāmu mērķi un jebkuros dzīves apstākļos tiekušās uz tā piepildījumu. 

 

LF finansējums: $5,100.00 (Video montāža 2575$, datorgrafika 2200$, angļu subtitri 325$)

Projektu piesaka: Bruno Aščuks

 
      Atpakaļ