Jaunumi

Jaunumi


   
113310

LF20L05 Pēc Otrā pasaules kara latviešu trimdas tematika Nacionālās en-ciklopēdijas šķirkļos
15.04.2020


 
Projekta mērķi: Šī projekta mērķis ir iegūt atbalstu autoratlīdzību segšanai pasūtāmajiem šķirkļiem par trimdas tematiku. Nacionālā enciklopēdija ir strauji augošs, uzticams zināšanu resurss, ko rada latviešu akadēmiskie spēki par visdažādākajiem jautājumiem. 2019. gadā, neilgi pēc enciklopēdijas interneta versijas atvēršanas, tā lasītāju skaits ievērojami palielinājās ik mēnesi, 2019. gadā pārsniedzot 220 000 unikālu lietotāju (users). Lai gan lietotāju lielākā daļa ir Latvijā, vērā ņemams lasītāju skaits atrodams ārzemēs, īpaši ASV un Lielbritānijā. Enciklopēdijas mērķis ir nodrošināt latviski lasošo auditoriju ar kvalitatītu informāciju par visdažādākajām temām, bet šī projekta ietvaros mēs gribam palīdzēt likt akcentu arī uz trimdas vēsturi un kultūru, tā padarot kvalitatīvas zināšanas par viegli un bez maksas pieejamas gan dators, gan viedtālruņos ik vienam.

Projekta apraksts: Projekta finansējumu pārvaldīs Latvijas Nacionālā bibliotēka (izpilddirektore Dzintra Mukāne), kuras autonoma sastāvdaļa ir Nacionālās enciklopēdijas redakcija. Projektu administrēs, uzraudzīs un atlasīs autorus redakcija saziņā ar speciālistiem enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijā. Pašu šķirkļu sagatavošanas darbu veiks attiecīgo jomu speciālisti, vēsturnieki, literatūrzinātnieki, muzikologi utt.

Ņemot vērā enciklopēdijas ierobežotos resursus, atsevišķu tematiku ātrākai satura sagatvošanai nepieciešami papildu līdzekļi. Iegūstot šo finansējumu, relatīvi īsā laikā būtu iespējams uzsākt nopietnu darbu trimdas aktivitāšu akadēmiskas aprakstīšanas uzsākšanai populārzinātniskai auditorijai visā pasaulē, kur vien pieejams internets.

Pievienotajā excel failā ir sagatavots šķirkļu saraksts, kurus plānojam pasūtīt un pēc rediģēšanas publicēt. Šī, protams, ir tikai neliela daļa trimdas aktivitāšu, kas ar laiku nonāks enciklopēdijā, taču tajā pašā laikā tas būtu labs sākums. 

 

LF finansējums:  $9,925.00  (Autoratlīdzības: $9,925.00)

Projektu piesaka:  Valters Ščerbinskis

 
 
      Atpakaļ